Sieć lokalnych partnerów - osoby indywidualne, artystki i artyści, liderki i liderzy lokalni...

W ramach działań społecznych w rewitalizacji budujemy sieć partnerów, którzy wspólnie będą realizować społeczne inicjatywy, zmieniając i ulepszając Centrum Łodzi tak, by rezultaty mogły jeszcze długo służyć mieszkańcom.

Zapraszamy do zgłaszania się: organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, artystki i artystów, grupy nieformalne, liderki i liderów lokalnych, osoby indywidualne, kluby, przedsiębiorców, spółdzielnie socjalne - wszystkich tych, którzy niezależnie od wieku i dorobku będą aktywnie współpracować na obszarze Strefy Wielkomiejskiej.

W ciągu kolejnych tygodni ze zgłoszonymi podmiotami spotkają się Animatorzy, podpisywane będą porozumienia o współpracy, odbędą się spotkania, udzielone zostaną mikrowsparcia na lokalne działania. Prosimy zatem o dokładne podawanie danych kontaktowych.

Realizatorzy: Stowarzyszenie CAL, Centrum OPUS, Społecznie Zaangażowani.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question