ПОДАЦИ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПВБ ИЗ ДРУГИХ ШКОЛА
Према члану 177 Закона о основама система образовања и васпитања који дефинише прикупљање података о ученицима за евиденцију у Школи молимо родитеље и старатеље да попуните тражене податке:
( НАПОМЕНА: Подаци означени са * су обавезни; остали нису обавезни али је пожељно да их попуните.)
Након попуњавања формулара, дођите у Школу и обратите се педагогу или психологу ради регулисања процедуре уписа.
Хвала!
1. Име и презиме ученика *
2. У који разред уписујете своје дете
3. Јединствени матични број ученика *
4. Место, општина и држава рођења ученика *
5. Место, улица и број становања ученика *
6. Држављанство ученика *
7. Здравствено стање ученика *
8. Породично стање детета: *
Required
9. Име и презиме оца *
10. Јединствени матични број оца *
11. Датум, место, општина и држава рођења оца *
12. Место, улица и број становања оца
13. Телефон оца ( фиксни, мобилни ) *
14. E-mail адреса ( врло пожељно)
15. Стручна спрема оца
Clear selection
16. Занимање  и радни статус оца *
17. Име и презиме мајке *
18. Јединствени матични број мајке *
19. Датум, место, општина и држава рођења мајке *
20. Место, улица и број становања мајке
21. Телефон мајке ( фиксни и мобилни ) *
22. E-mail адреса мајке
23. Стручна спрема мајке
Clear selection
24. Занимање и радни статус мајке *
25. На ком језику родитељи желе да дете стиче основно образовање? *
26. Напишите да ли желите да ваше дете негује матерњи језик националних мањина и на ком језику.
Да
Не
Мађарски језик
Словачки језик
Русински језик
Неки други језик
27. Који страни језик је похађало ваше дете у претходној школи?
први страни језик
други страни језик
Енглески језик
Немачки језик
Руски језик
Француски језик
28. Који изборни предмет је ваше дете похађало у претходној школи? *
29. Ако је похађало верску наставу, у којој конфесији је похађало?
Clear selection
30. Какав је успех имало ваше дете по разредима?
Одличан успех
Брло добра успех
Добар успех
Слаб успех
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред
Пети разред
Шести разред
Седми разред
31. Какво је владање имало ваше дете по разредима:
Примерно владање
Врло добро владање
Добро владање
Довољно владање
недовољно владање
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред
Пети разред
Шести разред
Седми разред
32. Да ли ваше дете болује од неке хроничне или теже болести *
33. Из које школе долази ваше дете у ОШ ПВБ? ( Напишите назив школе и Место ) *
34. Напишите нешто што сматрате да је важно а да није обухваћено овом анкетом
35. Упитник попунио/ла/: *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Прва војвођанска бригада.