แบบสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากรภาคขนส่ง จังหวัดสมุทรปราการ (กรอกแทนท่านอื่นได้)
เนื่องด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ต้องการรวบรวมข้อมูลและจำนวนบุคลากรภาคขนส่ง ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกแบบสำรวจ โดยสามารถกรอกแทนท่านอื่นได้
*หากท่านลงทะเบียนผ่านช่องทาง "หมอพร้อม" แล้ว ขอให้ท่านกรอกแบบสำรวจนี้ควบคู่กันไปด้วย และหากท่านได้รับจัดสรรวัคซีนผ่านทางช่องทางใดก่อน ขอให้ท่านเดินทางไปรับวัคซีนของช่องทางนั้น
รหัสและชื่อหน่วยบริการที่ประสงค์จะไปรับวัคซีน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy