Webinar: EUROPEAN RIVER DELTAS AND CLIMATE CHANGE
ELS DELTES EUROPEUS DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC/ LOS DELTAS EUROPEOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

📅 2 desembre 2020/ Wednesday: 2nd December 2020
⌚ 9:00-11:00
📍https://www.ebre.net/deltasclimatechange
Email address *
Els Deltes són un dels seus espais més amenaçats pel canvi climàtic i la pujada de l'nivell de la mar a nivell mundial. Temporals com el Glòria de el passat gener que ha afectat la Mediterrània occidental, fiquen en evidència un problema que ja tenim aquíLa trobada és un primer contacte per trobar sinergies comuns amb els deltes europeus en el marc de l'estratègia comuna de la Green Deal impulsada des de la Comissió Europea ……………………………....................................................................................................................... River deltas are one of the most threatened areas due to the effects of climate change and rising sea levels worldwide. Severe thunderstorms such as last January's Gloria, which affected the western Mediterranean, highlight a problem we are already experiencing. The meeting aims to be a first contact to find common synergies among European river deltas in the framework of the common strategy of the Green Deal promoted by the European Commission.
Nom/ nombre/name: *
Email: *
Ciutat-País/Ciudad-País/City-Country *
Organització/Organización/Organisation: *
Companyia/Compañia/Company *
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'incorporaran al sistema de tractament titularitat de l'Associació Coordinadora Antitransvasaments, amb NIF número V-43.457.506, inscrita al registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2789, i domicili en Tortosa, amb la finalitat del registre i tractament de dades de socis per finalitats administratives i associatives, així com la gestió de les condicions i avantatges de ser soci. En compliment de la normativa vigent, l'Associació Coordinadora Antitransvasaments informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat exceptuant aquells casos que existeixi obligació legal de conservació per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat. Us informem que tractarem les vostres dades d'acord amb el vostre consentiment. L'Associació Coordinadora Antitransvasaments es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per les finalitat anteriorment mencionades. L'interessat declara tenir coneixement del destí i l'ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal dirigint-vos per escrit, en els termes que estableix la Llei, a l'adreça CARRER Enric d'Ossó i Cervelló nº 23 baixos 43500-Tortosa.……………………………………………………………………………………………………………………………..In accordance with the current regulations on the protection of personal data, we inform you that your data will be incorporated into the processing system owned by the Anti-Transfer Coordinating Association, with NIF number V-43,457,506, registered in the register. of Associations of the Generalitat de Catalunya with the number 2789, and domicile in Tortosa, with the purpose of the registration and treatment of data of members for administrative and associative purposes, as well as the management of the conditions and advantages of being a member.In compliance with current regulations, the Anti-Transfer Coordinating Association informs that the data will be retained for the duration of the consent given except in those cases where there is a legal obligation of retention to comply with the aforementioned precepts. We inform you that we will process your data in accordance with your consent.The Anti-Transfer Coordinating Association undertakes to use the data collected through this form, solely for the purposes mentioned above. The interested party declares to be aware of the destination and use of the personal data collected by reading this clause. You can exercise your rights of access, rectification, limitation of processing, deletion, portability and opposition to the processing of your personal data by writing, in the terms established by law, to the address CARRER Enric d 'Ossó i Cervelló nº 23 bajxos 43500-Tortosa
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy