Rejestracja uczestników do projektu pn. "Włącznik przedsiębiorczości!"
Projekt „Włącznik przedsiębiorczości!” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Harmonogram: 15 października - 15 grudnia 2021
Adres: https://e-learning.fni.org.pl
Kontakt: 661 231 670 lub fni@o2.pl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Adres do korespondencji *
Adres e-mail *
Telefon *
Jestem studentem/ką doktorantem/ką studiującym/ą na terenie województwa mazowieckiego? *
Jestem osobą zamieszkująca na obszarze województwa mazowieckiego? *
Jestem osobą pochodzącą z gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej? *
Oświadczam, ze jestem osobą niepełnosprawną i zobowiązuje się przekazać kopię lub skan orzeczenia w przypadku zakwalifikowania do projektu. *
Zostałam/em poinformowana/ny, iż projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego *
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie dostępnym pod linkiem https://www.fni.org.pl/admin/Dokumenty/wlacznik_przedsiebiorczosci_2021//Regulamin%20projektu.pdf i akceptuję jego postanowienia *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów rekrutacji, realizacji, kontroli i ewaluacji projektu „Włącznik przedsiębiorczości!” realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki i Innowacyjności (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie danych dot. mojej niepełnosprawności, a także zgadzam się na ich przetwarzanie zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że o ile będzie to niezbędne do kontroli lub oceny realizacji tego zadania publicznego, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Województwu Mazowieckiemu, które zleciło jego realizację. Dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-715 Warszawa, tel. 22 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp, inspektor ochrony danych: iod@mazovia.pl. *
Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługujących mi uprawnieniach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy