Utvärdering av de religiösa inriktningarna på Judiska Församlingen i Göteborg.
Hej!

Den här enkäten riktar sig till dig som är medlem eller har varit medlem i Judiska Församlingen i Göteborg de senaste åren.
Vi vill ta reda på hur du upplever din tid hos oss, om din upplevelse har förändrats och om du besöker gudstjänsterna vi erbjuder.

Enkäten tar ca 10 minuter att göra och du kan välja att svara här istället för på pappersenkät.
Sista svarsdag är 12 januari 2020.

Om du väljer att svara här måste du ange den kod som gör att varje person bara kan svara på enkäten en gång.
Koden hittar du på pappersenkäten som du fått med brev.
Enkäten är givetvis anonym vare sig du svarar här eller på pappersenkäten då koden inte är kopplad till person.

Enkäten består av 10 steg:

Steg 1. Hur är din koppling till Judiska Församlingen i Göteborg?
Steg 2. Hur ofta går du på gudstjänst hos oss?
Steg 3. Om du sällan eller aldrig deltar på gudstjänst hur skulle du...
Steg 4. Masorti (egalitär) & Modern ortodox.
Steg 5. Demokratisk process
Steg 6. Din relation till Judiska Församlingen i Göteborg
Steg 7. Kiddush
Steg 8. Övriga religiösa aktiviteter
Steg 9. Kulturella och sociala aktiviteter
Steg 10. Kön, ålder och civilstånd

🌸 Tänk på att svara så utförligt som möjligt för att ge en rättvisande och korrekt bild över hur du uppfattar ditt medlemskap hos oss.
Frågor märkta med en asterisk * är obligatoriska.


⛔️Mer information om enkäten ⛔️
2017-01-25 tog fullmäktige ett beslut om att erbjuda två olika gudstjänstordningar på Judiska Församlingen i Göteborg, en Masorti (egalitär) och en Modern ortodox. Beslutet togs med förutsättning om att en utvärdering skulle göras och presenteras tre år efter att beslutet togs.
Mer information hittar du här ⬇️⬇️⬇️ (Kopiera nedan text och klistra in i din webläsare)
https://docs.google.com/document/d/1JHHOYtXf6vauvdtt_8BIHRbT_RfUoTxrRgyc01LDHx8/edit?usp=sharing

Har du frågor om enkäten mailar du dem till enkat@jfgbg.se.
Fyll i den kod som finns på den utskickade enkäten här. Tänk på att du INTE kan svara både på pappersenkäten och här för då kommer svaren inte att räknas in. *
Your answer
Namn på stansare
Steg 1. Hur är du en del i Judiska Församlingen i Göteborg?
Här vill vi veta på vilket sätt du är eller har varit en del i Judiska Församlingen i Göteborg.
Vilken koppling har du till Judiska Församlingen i Göteborg?
Är du medlem i Judiska Församlingen i Göteborg?
Steg 2. Hur ofta går du på gudstjänst hos oss?
Här vill vi veta hur ofta du går på gudstjänst hos oss, om det har ändrats ber vi dig att specificera hur det kommer sig.
Hur ofta har du gått på gudstjänst?
Det senaste året har du...
Om det ändrats de senaste åren, vad beror det på?
Your answer
Steg 3. Om du sällan eller aldrig deltar på gudstjänst skulle du...
(Med sällan menas besöker gudstjänst mindre än 1 gång i månaden.)
Går du fler gånger än en gång i månaden kan du gå vidare till nästa steg.
..säga att detta beror på att du inte känner att du kan tillräckligt för att det ska ge något
Håller inte med alls
Håller helt med
..säga att ditt intresse för gudstjänst är
Icke existerande
Väldigt starkt
Ge oss feedback! Vad skulle få dig att gå oftare?
Your answer
Finns det något annat som ligger bakom varför du inte går?
Your answer
Steg 4. Masorti (egalitär) & Modern ortodox gudstjänst.
Nu kommer ett par frågor för att ta reda på ditt intresse för de olika gudstjänstordningarna
Vilken/vilka gudstjänster väljer du att gå på?
Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster?
På Judiska Församlingen i Göteborg erbjuder vi två olika gudstjänster, en Masorti (egalitär) och en Modern ortodox.
Your answer
Är du nöjd med din gudstjänst?
Ja
Nej
Vet ej
Är du nöjd med hur din gudstjänst äger rum?
Är du nöjd med var din gudstjänst äger rum?
Om nej, berätta för oss vad som skulle göra dig mer nöjd.
Om du ovan kryssat i både Modern ortodox och Masorti (egalitär) får du specificera vilken gudstjänstordning du inte är nöjd med här.
Your answer
Hur väl kan du följa med under din gudstjänst?
Du kan välja att svara för flera gudstjänstordningar.
Inte alls
Mycket lite
Lite
Vet ej
Till viss del
Till stor del
Helt och hållet
Modern ortodox
Masorti (egalitär)
Båda
Hur skulle du skatta din behållning av att delta på en gudstjänst?
Med behållning syftar vi på hur ditt välmående påverkas av den stämning som uppstår under en gudstjänst.
Starkt negativt
Starkt positivt
Vad kan vi göra för att din religiösa och andliga upplevelse och/eller kunskap ska bli bättre?
Your answer
Steg 5. Demokratisk process
Hur upplevde du, från ett medlemsperspektiv, att du erbjöds möjlighet att påverka beslutet om införandet av två olika gudstjänstordningar?
Under 2016 och 2017 bjöds alla församlingsmedlemmar in till medlemssamtal och möten vars syften var att lyssna in medlemmarnas åsikter kring nya gudstjänstordningar. Kände du att det var tillräckligt för att du skulle känna att du kunde påverka?
Håller inte med alls
Håller delvis inte med
Vet ej
Håller delvis med
Håller med helt
.
Deltog du på något av medlemssamtalen/-mötena?
Kände du till konsekvenserna av förändringarna av införandet av just dessa två olika gudstjänstordningar?
På Judiska Församlingen i Göteborg erbjuder vi två olika gudstjänster, en Masorti (egalitär) och en Modern ortodox.
Vad är din generella uppfattning om den demokratiska process som finns på Judiska Församlingen i Göteborg?
Your answer
Steg 6. Din relation till Judiska Församlingen i Göteborg
Hur har din relation till Judiska Församlingen i Göteborg påverkats av beslutet av uppdelningen i två gudstjänstordningar? Här vill vi även veta hur din relation är till de olika aktiviteter som finns inom församlingen.
Hur har din relation till Judiska Församlingen ändrats efter införandet av dessa två olika gudstjänstordningar?
På Judiska Församlingen i Göteborg erbjuder vi två olika gudstjänster, en Masorti (egalitär) och en Modern ortodox.
Starkt negativt
Negativt
Ganska negativt
Oförändrad
Ganska positivt
Positivt
Starkt positivt
Hur har din relation påverkats?
Var det bättre före 2017 när vi hade en konservativ gudstjänstordning i Synagogan –– eller är det bättre nu när vi har en Modern ortodox gudstjänst i Synagogan?
Hur skulle du rangordna din relation till ...
Se beskrivning nedan för specifikation av aktivitetstyp.
Mycket svag
Svag
Ganska svag
Neutral
Ganska stark
Stark
Mycket stark
* Religiösa aktiviteter
** Kulturella aktiviteter
*** Sociala aktiviteter
Hur kan din relation till Judiska Församlingen i Göteborg stärkas?
Your answer
Steg 7. Kiddush
Oberoende av två olika gudstjänstordningar delar vi alla samma Kiddush, nu vill vi veta vad du tycker om den.
Motsvarar Kiddushen dina förväntningar?
Motsvarar inte mina förväntningar
Överträffar mina förväntningar
Hur kan vi göra Kiddushen bättre?
Your answer
Steg 8. Övriga religiösa aktiviteter
Här vill ta reda på hur du bedömer ditt intresse för övriga religiösa aktiviteter.
Se exempel på religiösa aktiviteter under steg 6.
Kurser
Intresserar mig inte
Nej
Nej, men vill fördjupa mina kunskaper
Ja
Deltar du på någon av de religionskurser som vi erbjuder?
Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt religiös anknytning, vill du se mer av?
Your answer
Steg 9. Kulturella och sociala aktiviteter
Nu vill vi veta vad för slags kulturella och sociala evenemang som du vill se mer av i Judiska Församlingen i Göteborg.
Se exempel av kulturella och sociala aktiviteter under steg 6.
Motsvarar dagens utbud av kulturella och sociala aktiviteter dina önskemål?
Motsvarar inte alls mina önskemål
Överträffar mina önskemål
Hur har du det senaste året deltagit på kulturella och/eller sociala aktiviteter?
Slutat gå helt
Gått mer sällan
Oförändrat
Gått oftare
Börjat gå varje gång aktivitet erbjuds
.
Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt kulturell anknytning, vill du se mer av?
Your answer
Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt social anknytning, vill du se mer av?
Your answer
Hur kan vi uppmärksamma och/eller bli bättre på att inkludera HBTQ frågor på församlingen?
Your answer
Vad vill du se mindre av på församlingen?
Your answer
Steg 10. Kön, ålder och civilstånd
För att på ett statistiskt och vetenskapligt korrekt sätt kunna tolka samtliga svar, hoppas vi att du kan tänka dig att fylla i följande information.
Kön
Ålder
Civilstånd
Det finns många olika familjekonstellationer och vi har samlat några av de som ofta förekommer i statistiska undersökningar. Vi ber dig att välja det som stämmer bäst överens med din situation.
Jag har barn
Jag identifierar mig i något av de spektrum som faller inom HBTQ+ (Exempel: Homo, Bi, Trans*, Queer)?
Sammanfattningsvis
Om det är något du tycker saknas i frågorna får du gärna berätta för oss vad vi kan göra för att din upplevelse ska bli bättre.
Är det något du tycker att vi kan göra för dig för att din upplevelse skall bli bättre?
Your answer
Nu när du besvarat dina frågor kan du skicka in dina svar
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy