Prijavnica za volontiranje na TRANSummer kampu
Hvala ti na interesu za volontiranje na prvom TRANSummer kampu!

Od 12. do 17. 9. 2017. godine Trans Aid u Rovinju organizira ljetni kamp - „TRANSummer“ za 30 osoba iz Hrvatske koje će sudjelovati na radionicama, panelima, debatama, sportskim igrama i ostalim aktivnostima TIRVQ tematike. Cilj TRANSummer kampa je informirati, educirati i osnažiti pojedince_ke iz TIRVQ zajednice te ih potaknuti na aktiviranje u sredinama iz kojih dolaze.

Program TRANSummer kampa možeš vidjeti ovdje :-)

Prijavi se i postani članica_član volonterskog tima ljetnog kampa Trans Aida! Tražimo dvije osobe, a prednost imaju TIRVQ osobe.

Detaljan opis volonterske pozicije članice_člana tima za pripremu i izvedbu ljetnog kampa možeš pronaći niže.

Svi troškovi vezani za obavljanje posla volonterske pozicije (prijevoz, smještaj, obroci) bit će pokriveni od strane Trans Aida.

Volonterska pozicija - Članica_član volonterskog tima ljetnog kampa Trans Aida “TRANSummer”
Broj osoba koje tražimo: 2 osobe
Prijave: 15.7. – 15.8.2017.

Ako imaš dodatnih pitanja oko prijave, piši nam na info@transaid.hr do 14.8.2017.
Prednost pri prijavi imaju trans, inter i rodno varijantne i questioning (TIRVQ) osobe.

OPIS POSLA:

• Sudjelovanje na sastancima volonterskog tima TRANSummer kampa
• Doček učesništva kampa
• Priprema prostora za rad
• Pospremanje prostora za rad nakon radionica
• Pomoć pri pripremi obroka

REZULTATI:

• Svi logistički aspekti organiziranja događaja kvalitetno i pravovremeno provedeni
• Protori za rad adekvatno pripremljeni prije i pospremljeni nakon radionica
• Pozitivna povratna informacija od strane sudioništva na TRANSummer kampu i radnog tima Trans Aida

EDUKACIJA I PODRŠKA:

• Priprema i upoznavanje s radom organizacije
• Osigurane edukacije o trans, inter i rodno varijantnim i questioning (TIRVQ) temama i druge relevantne edukacije tijekom sudjelovanja na pripremnim sastancima i kampu
• Osigurana infrastruktura
• Svakodnevna podrška od strane koordinatorice volontera_ki (Petra Tomašić – petra@transaid.hr)

IZVJEŠTAVANJE:

• Sudjelovanje na dnevnim sastancima volonterskog tima tijekom kampa
• Izvještavanje o volontiranju i obavljenom poslu – nakon kampa koordinatorici volontera_ki
• Evaluacijski obrazac nakon završetka volonterskog posla

RADNO VRIJEME:

Ukupno radno vrijeme: 57 – 60 sati:

1.) Priprema TRANSummer kampa
- 9 sati - sudjelovanje na pripremnim sastancima – 3 sastanka x 3 sata između 15.8. i 11.9. 2017.
2.) Izvedba TRANSummer kampa
- 8-9 sati dnevno, 6 dana unutar perioda od 11.9. do 17.9.2017.

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

• Savjesno preuzimanje odgovornosti
• Informatička pismenost
• Komunikativnost
• Da imaš znanja/želiš naučiti više o TIRVQ tematici
• Da želiš naučiti sudjelovati u radu u timu
• Da te zanima volontiranje u udruzi
• Da možeš sudjelovati u 3 pripremna sastanaka u periodu između 15.8. i 11.9. 2017. (datume i vrijeme dogovorimo naknadno)
• Da možeš sudjelovati u TRANSummer kampu u trajanju od 11.9. do 17.9.2017.

POŽELJNE KVALIFIKACIJE:

• Samoinicijativnost
• Timski rad
• Iskustvo volontiranja/sudjelovanja u aktivnostima/rada u udruzi koja djeluje u području ljudskih prava
• Poželjno iskustvo u organiziranju društvenih događanja

NUDIMO:

• Relevantne edukacije
• Priliku za osobni i profesionalni razvoj
• Rad u ugodnom okruženju
• Sudjelovanje u pripremi i programu TRANSummer kampa
• Iskustvo rada u timu
• Iskustvo volontiranja u udruzi
• Potvrdu o obavljenom volontiranju i ostvarenim volonterskim satima
• Dobru zabavu i ugodna druženja, naravno 


O Trans Aid-u
Trans Aid – udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba zalaže se za samoodređenje kao temeljnu vrijednost te nadilaženje spolnih i rodnih normi u svrhu podizanja kvalitete života TIRV osoba kroz javno djelovanje, direktan rad i podršku, s vizijom društva koje slavi raznolikost identiteta, tijela i iskustava. Trans Aid je službeno registriran u veljači 2012. godine.

Glavni cilj Trans Aid-a je promicanje i zaštita ljudskih prava trans, inter i rodno varijantnih (TIRV) osoba, dekonstrukcija cisnormativnosti, rodne binarnosti, patrijarhata i heteronormativnosti, kao i sljedeći specifični ciljevi:

- promicanje i zaštita prava TIRV osoba na društvenoj razini
- zauzimanje za individualnu dobrobit, pravo izbora i samo-određenja, te opće dobro TIRV osoba
- osnaživanje, osvješćivanje, educiranje i kapacitiranje Udruge i TIRV populacije diljem zemlje
- eliminacija nasilja, diskriminacije i višestruke diskriminacije nad TIRV osobama, te postizanje da su TIRV osobe poštovane u društvu do te mjere da se osjećaju ugodno biti vidljive u svakodnevnom životu

Vrijednosti organizacije:

o Samoodređenje – pravo svake osobe da se identificira i definira te mijenja svoj identitet bez obzira radi li se o spolu, rodu, spolnom i rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i cjelokupnoj seksualnosti, nacionalnosti, etničkoj pripadnosti, bilo u vezi vlastitog tijela ili društvenog statusa, dokle god to pravo ne krši prava drugih osoba.

o Solidarnost – nastojanje ostvarivanja povezanosti, uzajamne suradnje i podrške (unutar timova Trans Aid-a kao i između Trans Aid-a i drugih organizacija)

o Poštivanje ljudskih prava - "Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva." (1. članak Opće deklaracije o ljudskim pravima).

o Nenasilje – Trans Aid djeluje kroz nenasilne oblike borbe koji isključuju sve oblike nasilja usmjerenima prema drugima, sebi ili okolišu

o Queer Feminizam – Trans Aid se zalaže za dekonstrukciju patrijarhata kroz ostvarivanje suradnje s različitim neprivilegiranim socijalnim slojevima

o Ekološka osviještenost – razvrstavanje i recikliranje otpada, ponovno korištenje upotrebljivih stvari koje su bačene, racionalno korištenje resursa

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trans Aid. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms