EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019 - 2020
Email address *
Confirmación CORREO ELECTRÓNICO(Importante para poder recibir os avisos da ANPA) *
Your answer
APELIDOS ALUMNA/O *
Your answer
NOME ALUMNA/O *
Your answer
CURSO *
ANOS DA/O ALUMNA/O *
DATA DE NACEMENTO *
MM
/
DD
/
YYYY
ALERXIAS *
Your answer
OBSERVACIÓNS *
Your answer
NOME E APELIDOS DA NAI/PAI/TITOR-A *
Your answer
TELÉFONO 1 *
Your answer
TELÉFONO 2 *
Your answer
TELÉFONO 3
Your answer
TEN IRMÁNS QUE ASISTEN A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES? *
SOCIA/O? *
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS
DE LUNS A VENRES DE 16:00H. A 18:00H.
LUNS (de 16:00 a 18:00h) *
MARTES (de 16:00 a 17:00h) *
MARTES (de 17:00 a 18:00h) *
MÉRCORES (de 16:00 a 17:00h) *
MÉRCORES (de 17:00 a 18:00h) *
XOVES (de 16:00 a 17:00h) *
XOVES (de 17:00 a 18:00h) *
VENRES (de 16:00 a 17:00h) *
VENRES (de 17:00 a 18:00h) *
Como pai/nai/titor/a da alumna/o que queda inscrita/o nas actividades extraescolares do CEIP Valle - Inclán organizado pola ANPA Valle - Inclán, autorizo a facer uso do material fotográfico e audiovisual das actividades que se leven a cabo durante neste período. As imaxes poderán ser usadas para uso interno en memorias e proxectos da ANPA e da Asociación Deportiva As Mariñas, difundir esta actividade na páxina web (www.apavalleinclan.es) e redes sociais da entidade. A ANPA Valle Inclán comprométese a que a utilización destas imaxes respectará a normativa en materia de protección de datos, imaxe e protección xurídica da/o menor. *
ORDE DE DOMICILIACIÓN *
Para cumprir coa nova Lei de Protección de datos e que os teus datos estean a salvo, debes ler e aceptar a Política de privacidade reflectida na seguinte ligazón http://www.apavalleinclan.es/politica-de-privacidade/ *
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/199 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e os seus regulamentos de desenvolvemento, a ANPA VALLE INCLÁN, informalle que aos datos de carácter persoal proporcionados, quedarán incorporados os nosos ficheiros para o seu tratamento automatizado, coa finalidade de prestar os nosos servizos. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e as medidas de seguridade legalmente establecidas. Poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación, a través do enderezo de correo electrónico valleinclananpa@gmail.com, persoalmente nas nosas oficinas ou mediante comunicación escrita acompañada da copia do seu documento nacional de identidade dirixida a ANPA VALLE INCLAN, Avda Valle Inclán,21. 15172 Perillo – Oleiros ( A Coruña). Dou a miña confirmade e asino á data de hoxe. *
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.