Přihláška na "Pouť zamilovaných", Sobota 13. 2. 2016, Dub n. Moravou

Láska je dar pro druhého... a abychom za tento velký dar poděkovali, zveme všechny mladé páry, snoubence, manžele – mladší i starší, na "Pouť zamilovaných", která se uskuteční 13. února (v rámci Národního týdne manželství) v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou (okres Olomouc). Program začíná ve 14.00 hod. a zahrnuje zajímavou přednášku Mgr. Ing Františky Böhmové, svědectví manželů Kolískových a krátkou aktivitu pro posílení vztahu v páru. Vrcholem odpoledne bude mše svatá v poutním kostele (nachází se v něm také oltář sv. Valentina), kterou bude celebrovat P. PhDr. Jan Kornek,ThLic., Lic.SL - místní farář. A protože „láska prochází žaludkem“ :-), po mši svaté přijměte pozvání na večeři (ze zvěřiny) z místní farní kuchyně. Kvůli počtu porcí je třeba si jídlo objednat předem! Při prezenci bude vybírán poplatek na občerstvení a režii ve výši 50 Kč na osobu. (a 95 Kč za večeři dle objednávky).
Děkujme za váš zájem a těšime se na vás...
za Centrum pro rodinný život Josef Záboj
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question