แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำชี้แจง แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้อคิดเห็นของท่านจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด
เพศ *
ประเภท *
ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ลงความคิดเห็นในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
รูปแบบการแสดงผลเหมาะสม ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี
มีข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
Clear selection
ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse