Kaji Selidik Majlis Pentauliahan & Perhimpunan Kebangsaan Kor SISPA Kali ke 4 Tahun 2013

PENGENALAN

Tujuan soal kaji selidik ini dijalankan adalah untuk mendapat maklum balas berkaitan dengan pandangan dan respon pentadbiran/para peserta Kor SISPA IPT berkaitan dengan perlaksanaan program tersebut yang telah dijalankan pada 23 Ogos 2013 sehingga 27 ogos 2013. Seperti yang kita ketahui untuk mencapai kejayaan tersebut bukan mudah kerana ianya memerlukan komitmen disemua peringkat.
Segala maklumat yang diperolehi daripada tuan/puan adalah dianggap sulit dan hanya untuk tujuan pelaporan program sahaja. Sehubungan dengan itu kami berharap tuan/puan dapat memberi maklum balas kepada penyataan atau soalan yang dikemukakan.
Kami terlebih dahulu ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kerjasama tuan/puan dalam memberi maklum balas terhadap semua kenyataan/soalan yang dikemukakan.

RESPONDAN KAJIAN

Respondan kajian adalah terdiri daripada pentadbiran/peserta Kor SISPA IPT yang terlibat di dalam program tersebut.

HASIL KAJIAN
Hasil kajian ini akan dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Kor SISPA pada Oktober 2013 nanti

Kerjasama anda dalam mengemukakan maklum balas melalui kajian ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Nota:
• Sila jawab semua soalan dengan teliti dan lengkap

Disediakan oleh:
Mej. Bersekutu (PA) Norza Iskandar Helmi Bin Abdullah
Kor SISPA UTHM
Email:norza@uthm.edu.my

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question