Setkání na téma: VÝUKA MATEMATIKY PODLE HEJNÉHO METODY - registrační formulář


Vážení rodiče žáčků 1.tříd,

připravili jsme pro vás setkání spojené s dílnou na téma: Výuka matematiky podle Hejného metody. Touto metodou je u nás na škole vyučováno vaše dítko matematice.
Setkání se bude konat 11.11. 2015 od 16.30 hodin v naší škole FZŠ Táborské. Přesné místo setkání bude včas upřesněno podle počtu přihlášených zájemců.
V rámci našeho setkání nastíníme podstatu Hejného metody výuky matematiky. Shrneme, v čem se tento způsob matematiky liší od tradiční výuky matematiky. Představíme některá prostředí, která se v učebnicích nacházejí a ukážeme, co tato prostředí rozvíjí a jakou matematiku v nich můžeme hledat. Ve společné diskusi pak zkusíme najít odpovědi na otázky, které vás ohledně této metody zajímají.
Abychom setkání mohli pro vás připravit co nejlépe, budeme rádi, když nám vyplníte dotazník. Dotazník zároveň slouží jako registrace.
Těšíme se na setkání s vámi!

Ivana Táborová a Petra Prokopová Machalová
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question