Badanie ruchu turystycznego w Gminie Międzyzdroje
Wypełnij ankietę i wygraj weekend w Międzyzdrojach!!!
* Zaznacz jedną lub więcej odpowiedzi.
* Za udział w badaniu ankietowym przewidziano nagrody!
* Wszystkie wypełnione ankiety podlegają losowaniu. W tym celu podaj sw ój adres e-mail, inaczej nie przekażemy informacji o wygranej!!
Email address *
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z wypełnieniem ankiety turystycznej
Wypełniając ankietę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. adresu e-mail przez organizatorów dla celów związanych z przeprowadzeniem badań ankietowych dotyczących ruchu turystycznego w Gminie Międzyzdroje.
Kiedy byłeś /-aś w Międzyzdrojach ostatni raz? Podaj miesiąc i rok.
Your answer
Ile trwał pobyt?
Z jakiej miejscowości przyjechałeś?
Your answer
Jakim środkiem transportu?
Cel przyjazdu:
Jaki rodzaj zakwaterowania wybrałeś? /-aś
Jakie są Twoje pozytywne spostrzeżenia z pobytu, co Ciebie pozytywnie zaskoczyło?
Jakie są Twoje negatywne spostrzeżenia z pobytu, co ci się nie podobało, co zdenerwowało?
Z czym kojarzą ci się Międzyzdroje?
Your answer
Wiek ankietowanego:
Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Międzyzdrojów z siedzibą: ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem (091) 32 75 638 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ankiety dotyczącej ruchu turystycznego w gminie Międzyzdroje, analizy uzyskanych wyników oraz losowania nagród za udział w badaniu Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.)
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Referatu Promocji i Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w osobach Anetty Czyżak i Tomasza Rychłowskiego, oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.
Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 1 roku poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Sposób przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem dobrowolnym, lecz niezbędnym dla uczestnictwa w losowaniu nagród.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service