Konkurz - Študentská polícia
Študentská polícia Boženy Němcovej (ŠPBN) je klubom ŠRBN, ktorej zodpovedá za svoju činnosť. Úlohou člena ŠPBN je vykonávať službu, čo znamená byť nielen nápomocní službu konajúcemu vrátnikovi, kontrolovať prichádzajúcich študentov, ale aj dbať o dodržiavanie ubytovacieho poriadku a dohliadať na disciplínu v študentskom domove.

Členom Študentskej polície môže byť každý študent ubytovaný v Študentskom domove Boženy Němcovej v Košiciach, ktorý súhlasí s programom a stanovami ŠRBN a následne aj so stanovami ŠPBN a chce sa podľa svojich schopností a možností podieľať na činnosti ŠPBN. Študentskí policajti počas svojej prítomnosti v ŠDBN dbajú na dodržiavanie ubytovacieho poriadku počas i mimo služby. Službu vykonávajú v čase od 22:00 do 2:00 hodiny, sú rozpoznateľní oblečením s logom ŠPBN . Kontrolujú ISIC karty študentov pri vstupe do ŠDBN, evidujú návštevy cudzích osôb, vykonávajú obhliadky blokov z dôvodu dodržiavania nočného kľudu a bezpečnostno-prevádzkových predpisov a iné.

Členovia ŠPBN sa taktiež zúčastňujú a pomáhajú pri organizovaní akcií, ktorých usporiadateľmi sú či už študenti ŠDBN, ŠRBN alebo TUKE. Zabezpečia hladký priebeh, bezproblémové ukončenie akcie, skontrolujú hygienu a poriadok v používaných priestoroch a priľahlých sociálnych zariadeniach. Pri nevhodnom a hlučnom správaní upozorní ŠP študenta prvýkrát napomenutím, po viacnásobnom upozornení urobí zápis do knihy ŠP (konkrétna osoba, izba).

Meno a Priezvisko *
Your answer
ročník / číslo izby *
Your answer
Prečo sa chceš stať členom Študentskej polície(ďalej len ŠP) ?
Your answer
Vieš aké práva a povinnosti má člen ŠP?( ak áno , napíš)
Your answer
Prečo by sme mali prijať do ŠP práve teba ?
Your answer
Mal/a si niekedy písomné napomenutie od ubytovacieho oddelenia ? (ak áno , prečo)
Your answer
Konkurz sa uskutoční 20.11 v IKTC o 17:00
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service