Prihláška do súťaže KINEČKO | PAF | Iné vízie 2016

Súťaž a kurátorský výber Iné vízie sa po prvý krát venuje sprístupňovaniu a otvorenejšiemu prijímaniu súčasnej slovenskej audiovuzuálnej tvorby nachádzajúcej sa na pomedzí výtvarného umenia, videoartu a animácie. Akceptovaná je akákoľvek klasická animácia, práca s manipulovaným obrazom, textom, sekvenciami hraného filmu alebo záznam performancie a pod. Očakáva sa teda práca s pohyblivým obrazom filmu a videa v najširšom možnom uchopení. Do súťaže postúpi desať diel, ktoré tento rok vyberie Martin Kaňuch.

Diela do súťaže Iné Vízie 2016 je možné prihlasovať do polnoci 30. semptembera 2016.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question