ΤΕ 15-3-17, 11.50-14.10, Αμφιθ ΠΕΚ. Διασχολικό Σεμινάριο ΣΔΕ ΓΥΜΝ-ΔΕ ΛΥΚΕΙΟΥ

Για την καλύτερη οργάνωση, σας παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή, αν και η συμπλήρωση της φόρμας δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής ούτε θα ακολουθήσει μήνυμα ενημέρωσης-επιβεβαίωσης.

11.50. Έναρξη – Εισαγωγικά ζητήματα.

12.00- 12.30 Ανατροφοδότηση για ΣΔΕ Γυμνασίου και ΔΕ Γεν. Λυκείου: ομοιότητες, διαφορές, διαδικασίες υλοποίησης, διευκρινίσεις και καλές πρακτικές υλοποίησης.
Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη

12.30-12.45 Ερωτήσεις –Συζήτηση

12.45-14.10 Παραδείγματα εφαρμογής σε θέματα ΣΔΕ και ΔΕ.
Σχολ. Σύμβουλοι Β. Καλοκύρη και Γ. Κορναράκης
Ερωτήσεις –Συζήτηση

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question