แบบสอบถามการให้บริการวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์

คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการวิชาการจากทางภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปในอนาคต
ผู้ให้บริการวิชาการ *
วันเดือนปีที่ให้บริการ *
MM
/
DD
/
YYYY
เรื่องหรือหัวข้อการรับบริการ *
ผู้รับบริการวิชาการ
ชื่อ *
หน่วยงาน *
ความเห็นของผู้รับบริการวิชาการต่อการให้บริการวิชาการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ควรปรับปรุง (1)
หัวข้อและเนื้อหาที่ให้บริการวิชาการมีความเหมาะสม
ระยะเวลาการให้บริการวิชาการมีความเหมาะสม
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
ภาพรวมการให้บริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy