Romantilise Rannatee küsitlus
Hea Romantilise Rannatee koostöövõrgustiku liige.
Kogume võrgustiku osalistelt tagasisidet, mis on aluseks 29. oktoobril toimuvale seminarile, eesmärgiga leppida kokku konkreetsetes lähiaja eesmärkides ja tegevustes.
Küsitlus on anonüümne, soovi korral võite lisada ankeedi lõppu oma ettevõtte nime. Küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 15 minutit.

Suur tänu!
1. Milline järgnevatest märksõnadest kajastab Teie arvates Romantilise Rannatee kui turismipiirkonna olemust kõige paremini? *
Your answer
2. Kui tuntud on Teie arvates Romantilise Rannatee kaubamärk? *
1 (Pole üldse tuntud)
2
3
4
5 (Väga tuntud)
Ei oska öelda
Kohalike elanike hulgas
Eestlaste hulgas
Soomlaste hulgas
Lätlaste hulgas
Teiste välisturistide hulgas
3. Miks Te olete võrgustiku liige? *
Your answer
4. Kuidas hindate praegust võrgustikust saadavat kasu: *
1 (Pole mingit kasu)
2
3
4
5 (Väga suur kasu)
Ei oska öelda
Võrgustiku turundus
Minu ettevõtte turundustugi
Minu ettevõtte maine kujundamine
Minu ettevõtte paremad koostöövõimalused teiste priikonna ettevõtetega
Uued ideed ja inspiratsioon minu ettevõttele koolituste ja õppereiside kaudu
5. Millist võrgustiku tegevust Te oma ettevõtte jaoks kõige olulisemaks peate: *
Your answer
6. Kui hästi olete võrgustiku liikmena teadlikud Romantilise Rannatee tegevustest alaliikide lõikes: *
1 (Pole üldse teadlik)
2
3
4
5 (Väga hästi teadlik)
Ei oska öelda
Turundussõnumitest
Arengueesmärkidest
Teiste piirkonna ettevõtete tegevusest
7. Mida Te võrgustikult ootate? *
1 (Pole üldse oluline)
2
3
4
5 (Väga oluline)
Ei oska öelda
Ühistesse turundustegevustesse panustamist
Ühisürituste korraldamist
Õppereise
Koolitusi
Piirkonna külastuskeskuse väljaarendamist
Tulevikku suunatud arendustegevustega tegelemist
Ühistegevusele suunatud teenuste ja toodete väljatöötamist
Selgemaid turundusõnumeid ja identiteeti
Ettevõtjate vahelise koostöö arendamist
Muu, palun täpsustage
Your answer
8. Kuidas tuleks Teie arvates romantika teemale võrgustiku tegevustes tähelepanu pöörata? *
1 (Pole üldse oluline)
2
3
4
5 (Väga oluline)
Ei oska öelda
Muuta romantika keskseks teemaks ning arendada koostöös ettevõtjatega välja vastavad tooted ja teenused
See peaks olema iga teenusepakkuja enda asi
Kutsuda ellu romantika teemaline üritus/fesitval
9. Kuidas olete rahul katuseorgianisatsiooni praeguse tööga? *
1 (Pole üldse rahul)
2
3
4
5 (Väga rahul)
Ei oska öelda
Turundustegevused
Koostööprojektid
Õppereisid, koolitused
Võrgustiku liikmete infovahetus
10. Millised on teie hinnangul Romantilise Rannatee võrgustiku viimase aasta kõige õnnestunumad ettevõtmised/projektid? Nimetage vähemalt kaks. *
Your answer
11. Kui oluliseks peate enda panust Romantilise Rannatee võrgustiku tegemistesse? *
12. Kui suurt summat oleksite valmis võrgustiku liikmena aastas tasuma? *
13. Millest on Teie hinnangul Romantilisel Rannateel hetkel kõige enam puudu? *
Your answer
14. Mis on Teie arvates lähema aasta kõige olulisem Romantilise Rannatee koostöövõrgustiku tegevus *
Your answer
15. Palun hinnake sihtgruppide lõikes võrgustikus sobivate toodete ja teenuste esindatust (hetkeseis): *
1 (Pole üldse)
2
3
4
5 (Väga palju)
Ei oska öelda
Loodusturistid
Pered
Ärituristid
Sõpruskonnad
Paarid
Läti turistid
Soome turistid
Teised välisturistid
16. Milliste kolme sihtgrupi puhul näete toodete ja teenuste arendamisel kõige suuremat kasvupotentsiaali? *
Required
17. Palun kirjeldage lühidalt, milliseid tooteid ja teenuseid Te valitud kolmele sihtgrupile pakuksite? *
Your answer
18. Teie ettevõte *
Your answer
19. Teie ettevõtte nimi
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service