Simultaneïtat d'estudis de Música
Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música autoritzada. EMU1.

Normativament es poden convalidar les matèries següents:

Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO).
Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs).
Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals).

No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics ni de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.
Quadres de simultaneïtat dels estudis de música amb l'ESO
Nom i cognoms de l’alumne o alumna *
Curs i grup classe (ESO) Exemple (1A) *
Nom i cognoms del pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna *
DNI/NIE/Passaport (pare_mare_tutor/a legal) *
Exposo que, en aquest curs acadèmic 2020_2021 el meu fill/la meva filla està matriculat/da en aquest centre cursant l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i cursa estudis de música a una entitat o escola autoritzada.
Lloc on cursa els estudis de música *
Que, d’acord amb allò que es preveu per a l’organització i el funcionament dels centres educatius d’educació secundària per al curs 2020-2021, sol·licito que li redueixin la/les següent/s matèria/es, fins a un màxim de 4h, i d'acord amb el certificat acreditatiu que presentem.
Opcions de reducció (Matèries Convalidables) *
Required
Autorització tràmit digital *
Informació bàsica sobre tractament i protecció de les dades
Responsable: Institut Sòl de Riu
Finalitat: Gestió de simultaneïtat d'estudis de música.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Institut Sòl de Riu. Report Abuse