Hur ska vi synliggöra stadens värdefulla träd? 
Calluna och Geografiska informationsbyrån har fått medel från Naturvårdsverket Stadsinnovationer för att utforska möjligheterna att ta fram en app, en webtjänst, för synliggörande av träd och deras värden till stöd för hållbar stadsplanering. Vi vill att denna app ska vara attraktiv och till nytta för alla aktörer som är engagerade i att forma våra städer. Vi ser nyttan med denna app fram för allt i tidiga skeden i stadsplanering - att man kan öppna en karta och omedelbart se alla träd, förstå deras värden och kunna ladda hem data för att jobba vidare i sitt projekt (GIS eller CAD).

Du kan följa utveckling av vår prototyp redan idag (ett arbete som fortsätter under hela våren 2019). Gå till stadstrad.se.

>> Torsdagen den 11 april kl. 10–11 arrangerar vi ett webbinarium om stadens värdefulla träd. Vi visar hur du kan använda appen, funktioner som kommer och hur du kan vara med och utveckla stadsträd.se. Vi avslutar med ett samtal mellan intresserade.

Du är mycket välkommen. Ta gärna en kontakt om du vill veta mer eller vill samarbeta.

För projektgruppen/ Magnus.Tuvendal@calluna.se

Anmälan till webbinarium
Jag anmäler mig till på webbinarum den 11 april kl. 10.00. Min epostadress är:
Din epostadress används endast till att ta en kontakt med dig rörande projektet Stadens värdefulla träd.
Your answer
En kort enkät - två frågor.
Först - Vem är du i relation till stadsutveckling och stadens träd?
Ge en kort beskrivning av din yrkesroll, yrkestitel och/eller organisationstillhörighet.
Your answer
Vilka intressenter är viktiga att nå - viktiga användare? *
inte alls viktigt
inte så viktigt
varken eller
ganska viktigt
mycket viktigt
planerare
arkitekter
ingenjörer
byggare
fastighetsbolag
ekologer
allmänheten
skolor
Kommentarer/andra förslag på användare?
Your answer
Vad är viktigt att synliggöra? *
När användaren (t.ex. en planerare, arkitekt, ingenjör eller boende) öppnar appen - vad är viktigt att då visa om stadens träd?
inte alls viktigt
inte så viktigt
varken eller
ganska viktigt
mycket viktigt
trädens roll i grön infrastruktur (del nätverk av träd)
hur trädet ser ut
hur allmänheten värderar trädet (crowd sourcing)
ekosystemtjänst dagvatten
ekosystemtjänst temperaturreglering
trädslag/art - skattad från fjärranalys
trädslag/art - bestämning från fältinventering
höjd och kronbredd
heltäckande data (alla stadens träd - både privata och kommunala träd)
sammanfattning om träd och deras värden om område jag ritar in
information om skyddsvärda träd (enligt länsstyrelsens inventering)
Kommentarer/annat Du anser är viktigt att synliggöra?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service