MTÜ Loomuse vabatahtlike ankeet

Tere, võimalik Loomuse vabatahtlik! :) Alljärgnev ankeet on mõeldud selleks, et Loomuse tööd organiseerida - mida paremini oma vabatahtlikke tunneme, seda hõlpsam on üheskoos loomade heaks tööd teha. Infot kasutame vaid enda jaoks ega väljasta mujale.

Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon. Loomade eestkoste tähendab kõikide loomade huvide ja loomuomaste õiguste kaitset ning loomade huvide esindamist ühiskondlikes aruteludes. Loomus esindab eelkõige nende loomade huve, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnaha tootmiseks.

Loomuse eesmärkideks on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas; loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine; loomakaitsepoliitika kujundamine.

Loomus tegutseb selle nimel, et arvestataks kõikide loomade huvidega, keda tööstustes kasutatakse. Tähelepanu tuleb pöörata adekvaatsete lahenduste väljatöötamisele, mis tagaksid loomade heaolu ning huvide kaitse. Selle eesmärgi saavutamiseks tehakse koostööd ametkondadega, veterinaaridega, valdkonna ekspertidega ning teiste loomakaitse organisatsioonidega. Oma seisukohtades toetutakse kogemusele ja teadusuuringutele.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question