Czas Pracy Pracowników Terenowych Firm Farmaceutycznych - Ankieta Anonimowa
Z uwagi na brak jasnych regulacji w Kodeksie Pracy, powstał Zespół ds. regulacji prawa pracy, przy Związku Zawodowym NSMZZ UNITAS. Naszym celem jest złożenie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu uchwały, dotyczącej zmian, które uwzględnią specyfikę pracy Pracowników Terenowych Firm Farmaceutycznych w zakresie organizacji i czasu pracy.

Celem niniejszej ankiety jest poznanie problemów dotykających Naszej Grupy Zawodowej w codziennym wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Ankieta jest podzielona na dwie części uwzględniające zmianę charakteru naszej pracy przed i w trakcie trwającej pandemii Covid - 19
Ankieta jest anonimowa
INFORMACJE PODSTAWOWE
Zaznacz odpowiednie pola - jednokrotny wybór.
1. Podaj stanowisko jakie obecnie zajmujesz *
2. Staż pracy: *
3. Płeć: K/M *
4. Podaj główny (dominujący) profil Twojej pracy (zaznacz odpowiednio) *
5. Określ firmę w której pracujesz: *
Część A - charakterystyka pracy przed pandemią
Zaznacz odpowiednie pola lub udziel krótkiej odpowiedzi.
1. Ilość dzienna wizyt: - wszystkich razem: lekarskie, apteczne, inne *
3. Czy Twój pracodawca narzuca Ci określone godziny pracy od do ? Jeśli tak napisz jakie. *
4.Od jakiego momentu Twój pracodawca liczy Twój czas pracy *
5. Czy pracujesz z włączonym GPS (np. w samochodzie, tablecie, telefonie) *
6. Ile godzin dziennie wykonujesz powierzone obowiązki w terenie, podaj w następującym formacie : czas dojazdu + czas wizyt + czas powrotu : *
7. Jak duże jest Twoje terytorium pracy? Podaj w godzinach średni czas dojazdu do najdalszego miejsca w Twoim terenie . *
8. Co należy do Twoich codziennych obowiązków poza kontaktami z klientami w terenie: *
Required
9. Ile średnio czasu w tygodniu poświęcasz obowiązkom poza wizytowym ? Podaj średnią liczbę godzin. *
10. Czy raportujesz dodatkowe obowiązki ( poza wizytami) w systemie do raportowania, lub na innej platformie? *
11. Czy wg Ciebie ilość wszystkich zadań nałożonych na Ciebie przez Twojego Pracodawcę jest możliwa do wykonania z zachowaniem zwykłej staranności w 8 godzin na dobę i przecięt­nie w 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy? *
12. Czy przekraczasz powyższą normę czasu pracy ( 8h/24h), jeśli tak to jak często: ? *
13. Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś punkt z zakresu b-d to określ ile to w sumie godzin tygodniowo:
14. Czy zdarza Ci się wykonywać obowiązki pracownicze na zlecenie Pracodawcy w dni wolne (sobota, niedziela) ? *
15. Jeśli tak, to podaj jakie zadania służbowe wykonujesz?
16. Jeśli tak, to ile godzin średnio w miesiącu zajmuje wykonanie tych zadań?
Clear selection
17. Czy Pracodawca wypłaca Ci wynagrodzenie za pracę w dni wolne lub masz dzień do odbioru? *
Required
18. Czy Twój Pracodawca zezwala na pracę w godzinach nadliczbowych? Pamiętaj: że nadgodziny to przepracowane godziny ponad normę czasu pracy, na które Pracodawca wyraził zgodę, a nie te które pracownik dodatkowo poświęcił na pracę bez zgody pracodawcy. *
19. Jeśli Tak, to w jaki sposób Twój pracodawca prowadzi ewidencję nadgodzin?
20. Czy otrzymujesz dodatkowe wynagrodzenie od pracodawcy za nadgodziny (lub możliwość odbioru dni wolnych)? *
21. Czy Pracodawca zleca Ci zadania do wykonania po godzinie 16.00 z terminem wykonania 9.00 rano dnia następnego ? *
Required
22. Czy charakter wykonywanej pracy zaburza Twoją równowagę miedzy życiem osobistym a zawodowym? *
23. Jeśli tak to jakich obszarów życia społecznego to dotyczy:
24. Czy zdarzyło się w Twojej firmie, że pracodawca nie uznał wypadku pracownika za wypadek w pracy? *
Część B - charakterystyka pracy w trakcie pandemii
1. Ilość wizyt obecnie w trakcie Pandemii Covid – 19 *
2. Obecny model pracy w okresie pandemii *
3. Czy wyrażałeś zgodę na pracę zdalną na początku lub w trakcie okresu pandemii? *
4. Czy otrzymałeś od Pracodawcy bazę danych kontaktowych np. numery telefonów/ maili umożliwiającą Ci wykonywanie obowiązków zdalnie? *
5. Czy Pracodawca wymaga od Ciebie budowania bazy kontaktowej, z obowiązkiem pozyskiwania i potwierdzania zgód na kontakty firmy z odbiorcą promocji ( lekarz, farmaceuta, inny) a nie na kontakt tylko z Tobą? *
7. Czy posiadasz odpowiednie zaplecze lokalowe do wykonywania pracy zdalnej? *
8. Czy Pracodawca wspiera Cię w zorganizowaniu miejsca pracy w domu? *
9. Czy masz możliwość wyboru pracy zdalnej lub w terenie czy też model pracy jest narzucony? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy