ลงทะเบียน การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) วิชา IP

ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13 - 14 ตุลาคม 2555
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
กำหนดการ http://www.cp.su.ac.th/news/ITPE_Training_Round3.pdf
แผนที่ http://www.cp.su.ac.th/contact/su_map_sci4.pdf

ติดต่อสอบถาม
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร 0-3424-5334-5 ในเวลาราชการ

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question