แบบสำรวจความพึงพอใจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ปี2564
ขอความกรุณาทุกท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อการพัฒนางานบริการของสหกรณ์ฯ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป และความพึงพอใจต่องานบริการและสวัสดิการที่ได้รับ
 1.ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์  ประเภท *
Clear selection
 2.อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของท่าน   *
3. ท่านเคยใช้บริการสหกรณ์ ประเภทใดบ้าง *
4 ท่านเคยใช้บริการเงินกู้ใช้ประเภทไหน *
5 ท่านพึงพอใจเงินกู้ประเภทไหนมากที่สุด *
6. ท่านพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่เงินกู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ท่านพึงพอใจอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.ท่านเคยใช้บริการเงินฝากใช้ประเภทไหน *
9.ท่านพึงพอใจเงินฝากประเภทไหนมากที่สุด *
10. ท่านพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่เงินฝาก *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ท่านพึงพอใจอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. ท่านเคยใช้บริการหุ้นใช้ประเภทไหน *
13. ท่านพึงพอใจบริการหุ้นประเภทไหนมากที่สุด *
14. ท่านพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่เงินหุ้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. ท่านพึงพอใจอัตราดอกเบี้ยเงินหุ้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการของสหกรณ์หรือไม่ *
17. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการของสหกรณ์ผ่านช่องทางใดมากที่สุด *
18. ท่านพึงพอใจด้านสวัสดิการสหกรณ์ด้านใดมากที่สุด *
19. ท่านพึงพอใจภาพรวมด้านสวัสดิการของสหกรณ์ฯ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
20. ข้อเสนอแนะเงินกู้
21. ข้อเสนอแนะเงินฝาก
22. ข้อเสนอแนะหุ้น
23.ข้อเสนอแนะสวัสดิการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy