TÜRKÇEDE NİÇİN BU KADAR ÇOK GEREKLİK KAVRAMI VAR ?

Gereklik kipinin kullanımıyla ilgili bu anket, Dr. Mustafa Çetin tarafından, bir akademik çalışmada kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
-Ması gerek-mek, -mak gerek-mek, -ması lazım ol-mak, -mak lazım ol-mak, -maya mecbur ol-mak, -mak mecburiyetinde ol-mak, -mak mecburiyetinde kal-mak, -mak zorunda ol-mak, -mak zorunda kal-mak, gerekli ol-mak, zorunlu ol-mak, -ması icap et-mek, -mak icap et-mek, -mak zorunda hisset-mek, -mak mecburiyetinde hisset-mek, -mak gereği duy-mak, -maya zorunlu hisset-mek, -a gerek ol-mak vs. Bunlara bir bu kadar daha yerel, bölgesel ya da kişisel kullanım eklemek mümkündür. Bir de temel gereklik kalıbımız olduğu düşünülen “-Malı, -meli” ekimiz var. Bu kavramların bazıları birbirinin yerine kullanılabilirken bir kısmı belirli konumlarda kullanılabiliyor. Hatta bir kısmının kalıplaştığı için tek kullanım biçimi haline gelmiş olduğu söylenebilir.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question