Αναφορά Προβλημάτων και Προτάσεων

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question

  Το LinkedEconomy μέσα από την παρούσα πλατφόρμα, συλλέγει, αποθηκεύει, διαθέτει και μεταδίδει μέσα από το Διαδικτυακό του τόπο μεταδεδομένα και περιεχόμενο (εφεξής Περιεχόμενο) που προέρχεται από διαδικτυακούς τόπους τρίτων (εφεξής Τρίτοι). Ο αναλυτικός κατάλογος των οποίων μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα Δεδομένα (πχ. Δημόσιες Προμήθειες http://linkedeconomy.org/page/public-procs). Το LinkedEconomy δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ποιότητα, εγκυρότητα ή προέλευση του Περιεχομένου. Οι Τρίτοι πάροχοι Περιεχομένου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών. Για τη διευκόλυνσή σας αναφέρονται στην ενότητα Σχετικά κάθε σελίδας ως Πηγές. Οι όροι πρόσβασης του Περιεχομένου καθορίζονται από τους Τρίτους παρόχους του περιεχομένου και περιγράφονται στους όρους πρόσβασης και χρήσης των οικείων διαδικτυακών τόπων. Οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στους Όρους Χρήσης http://linkedeconomy.org/page/όροι-χρήσης-linkedeconomy-v10. Το LinkedEconomy δεν έχει πνευματική ιδιοκτησία επί του σχετικού περιεχομένου Τρίτων, πέραν των όσων οι σχετικές άδειες ορίζουν, δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια εκκαθάρισης δικαιωμάτων ή ελέγχου πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε ζημία, θετική, αποθετική, άμεση ή έμμεση προκύπτει σε σχέση με το Περιεχόμενο Τρίτων, ιδίως σε σχέση με την παραβίαση της νομοθεσίας ή συμβάσεων που αφορούν διανοητική ιδιοκτησία, προσωπικά δεδομένα ή εμπιστευτική πληροφορία. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του LinkedEconomy και της παρούσης δήλωσης αποποίησης ευθύνης, στην περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο λάθος, παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή επιθυμείτε να κάνετε σχόλια και προτάσεις σε σχέση με το Περιεχόμενο, παρακαλούμε γνωστοποιήστέ το μας συμπληρώνοντας παρακάτω την “Αναφορά Προβλημάτων και Προτάσεων” και καταγράφοντας στα σχετικά πεδία το ζήτημα. Η αποδοχή των σχολίων αυτών δεν μεταβάλλει την αποποίηση ευθύνης του LinkedEconomy, όπως ορίζεται στο παρόν σημείωμα. Το LinkedEconomy θα προωθήσει τα σχόλια σας στους Τρίτους Παρόχους Περιεχομένου στο βαθμό και έκταση που είναι εφικτό με βάση τους διαθέσιμους πόρους και θα προσπαθήσει να συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν, χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ή να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση με αυτό.