แจ้งความประสงค์สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กทม.
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของสำนักการศึกษาและกรุงเทพมหานคร ทางโรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท กทม. จึงให้ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ทางแบบฟอร์มนี้ สามารถรับเอกสารการสมัครเรียนและมอบตัวเข้าเรียนได้เมื่อสถานการณ์ปกติ เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ 02-2781542
ระดับชั้นที่ต้องการสมัครเรียน *
ขอให้กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียนตามความเป็นจริง
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุลผู้สมัครเรียน (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) *
Your answer
วัน เดือน ปีเกิด (พ.ศ.) *
Your answer
ข้อมูลผู้ปกครอง ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ *
Your answer
สถานศึกษาเดิม (ถ้ามี)
Your answer
*นักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนวัดไผ่ตันอยู่แล้ว ผู้ปกครองไม่ต้องแจ้งสมัครเข้าเรียนใหม่นะครับ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.