แบบสอบถามในการรับชมระบบประชุมทางไกล Video Conference @loei1.go.th
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการรับชมระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 คำตอบของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารโครงการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปีงบประมาณถัดไป และไม่มีผลใดๆ ต่อท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงที่สุด
คำชี้แจง .--
คำถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับชม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. Report Abuse