ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์
หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชื่อสหกรณ์ *
(ตัวอย่างเช่น : สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด)
เลขที่ *
หมู่
ถนน
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
อีเมล์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
เบอร์โทรสาร
ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
(ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชน ให้ครบ 13 หลักทุกครั้ง ก่อนตอบคำถามข้อถัดไป)
ตำแหน่งในสหกรณ์ *
(ระบุตำแหน่งในสหกรณ์เท่านั้น ไม่ต้องระบุตำแหน่งทางวิชาการ)
เบอร์มือถือ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy