Jornada d'homenatge a Miquel Pujol Canelles: formulari d'inscripció

Amb motiu d'homenatjar mossèn Miquel Pujol Canelles, expert en estudis històrics sobre els jueus de Castelló d'Empúries, el Patronat Call de Girona i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries han organitzat una Jornada que comptarà amb diverses conferències i comunicacions a l'entorn de la història i la cultura de les comunitats jueves de l'àrea de Girona i del comtat d'Empúries a l'edat mitjana.
La Jornada comprendrà també una visita guiada pels llocs més emblemàtics del Castelló judaic.

Dia: 19 d'octubre de 2012, de les 9.30 a les 20h

Lloc: Girona (Institut d'Estudis Nahmànides) i Castelló d'Empúries

<b>Inscripció: 20 euros</b>
La inscripció inclou el transport entre Girona i Castelló d'Empúries per autocar.

Per tal de formalitzar la inscripció, completi el formulari que trobarà a continuació i faci efectiu l'ingrés al número de compte del Patronat Call de Girona, indicant el seu <b>nom i cognoms</b> i les paraules "<b>HOMENATGE PUJOL</b>".
Número de compte: 2100 0002 59 0201533381
Un cop fet l'ingrés, els agrairem que ens envïin una còpia del comprovant per correu electrònic a callgirona@gmail.com

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question