สมาชิกแอมเนสตี้ประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 รับรองประเภทและค่าสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ดังนี้ 1. สมาชิกประเภทนักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ปีละ 200 บาท 2. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป ปีละ 1,000 บาท หรือ เดือนละ 100 บาท (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

Ordinary People, Extraordinary Change!
ด้วยเงินค่าสมาชิกและเงินบริจาคของคุณ คุณคือผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของแอมเนสตี้ในการทำงานเพื่อปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับทุกผู้คนบนโลกนี้และร่วมเป็นผู้หาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน "คุณ"คือผู้ให้สังคมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน "คุณ"คือผู้ให้สังคมที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน


ประกาศความมุ่งหมาย: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลคัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาประเภทใด ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือไม่ว่าทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด โทษประหารชีวิตละเมิดสิทธิที่จะมีชีวิตและเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งงานวิจัยมากมายจากนานาประเทศได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโทษประหารชีวิตไม่มีความเชื่อมโยงใดๆ กับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอาชญากรรม
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ *
Required
ประเภทสมาชิก (สมาชิกประเภท "บุคคลทั่วไป" สามารถเลือกสมัครแบบรายปีหรือรายเดือนอย่างใดอย่างหนึ่ง) *
Required
ข้าพเจ้าสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก *
(จำนวนปี)
รวมเป็นเงินค่าสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก *
(จำนวนเงิน)
Your answer
บริจาคเงินเพิ่มเพื่อสนับสนุนการทำงานของแอมเนสตี้
การสนับสนุนทางการเงินของคุณสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
จำนวนเงินทั้งสิ้น
(จำนวนเงินทั้งสิ้นของ:ค่าสมาชิกอย่างเดียว / ให้เงินสนับสนุนอย่างเดียว / ค่าสมาชิก+ให้เงินสนับสนุน)
Your answer
ช่องทางที่คุณเลือกชำระเงิน *
เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งเอกสารการชำระเงินทางโทรสารที่หมายเลข 02 939 2534 หรืออีเมล์ membership@amnesty.or.th หรือทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 90/24 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Required
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ข้าพเจ้าสนใจ
(เลือกได้มากกว่า 1 ประเด็น)
ข้าพเจ้าต้องการรับข้อมูล/เอกสารจากแอมเนสตี้ทางช่องทางต่อไปนี้ *
(เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง จากนั้นใส่รายละเอียดในหัวข้อ "ข้อมูลของข้าพเจ้า")
Required
ที่อยู่ (กรุณาระบุหากต้องการรับข้อมูล/เอกสารทางไปรษณีย์)
Your answer
ข้อมูลของข้าพเจ้า
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
เพศ *
Required
วันเกิด *
(วัน/เดือน/ปี)
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
อีเมล *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
โทรศัพท์บ้าน
Your answer
อาชีพ
Your answer
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา
Your answer
การศึกษา *
Required
What a Difference Freedom Makes - for Amnesty Members
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Amnesty International thailand. Report Abuse - Terms of Service