Checklista beträffande utsatt fågel vid Jaktprov
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund.
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub
Beträffande utsatt fågel vid jaktprov
Till grund för de nedanstående reglerna ligger den jaktetiska policy för uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel, som beslutats av Svenska Kennelklubben, Svenska Jägareförbundet, Sveriges yrkesjägarförening (nuvarande Viltmästarförbundet) och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF år 2006 och reviderad 2011. Till grund ligger även SKKs föreskrifter för utsättning av fågel inför jaktprov med stående och stötande fågelhundar samt bestämmelser om apportör vid sådant prov (ytterligare information om uppfödning, utsättning mm kan återfinnas i dessa dokument).

1. Transportlådor, tomma utsättningsburar eller burar med lockfåglar får inte finnas i provmarken. Denna begränsning avser inte permanenta utsättningsvoljärer eller liknande anläggningar, som dock ska vara tomma.

2. Prov är inte tillåtet på rapphöns som utsatts mindre än en månad före provtillfället. eller på fasan som utsatts mindre än två månader före provtillfället. Fågel får inte vara yngre än tolv (12) veckor vid provtillfället och ska komma från flygvoljär för att i möjligaste mån ha en vild fågels beteende.

3. För att försäkra sig om att eventuellt skadat vilt ska kunna omhändertas är provledningen skyldig att tillse att det inom provets ram finns tillgång till en erfaren apportör. Domaren avgör om och när denne ska sättas in.

4. Det åligger jaktprovsdomare att meddela arrangerande klubbs styrelse om misstanke föreligger om att prov anordnats i strid med dessa regler. Vid prov ska provledaren försäkra sig om att de etiska reglerna för utsättning av fågel följs.

Information om provet och dess funktionärer
Klubb *
Your answer
Provort *
Your answer
Datum för prov *
MM
/
DD
/
YYYY
Provledare *
Your answer
Domare *
Your answer
Domare
Your answer
Domare
Your answer
Domare
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svenska Kennelklubben. Report Abuse - Terms of Service