ODTÜ Türkçe Psikodilbilimsel Veritabanı (METU Turkish Psycholinguistic Database)
ODTÜ Türkçe Psikodilbilimsel Veritabanı aşağıdaki verileri içerir:

-Çocuk Edebiyatı Derlemi (CLC)'nden 19,246 kelime *
-Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) alt-derleminden 11,349 kelime
-Her iki derlemde bulunan 8,844 kelime için;
→Sıklık değerleri (ham veri ve 1 milyon'da geçen)
→Sözcük türü
→Harf sayısı bilgileri

-300 isim (Her iki derlemden ve Raman, Raman, & Mertan (2014)'dan derlenmiş sözcükler) için;
→Kelime edinim yaşı (AoA) değerleri
→İmgelem değerleri
→Sıklık değerleri (ham veri ve 1 milyon'da geçen)
→Sözcük türü
→Harf sayısı bilgileri


* Çocuk Edebiyatı Derlemi'nin oluşturulmasına katkı sağlayan yayınevleri ve şahıslar:
- TUDEM, YKY Doğan Kardeş, Mavibulut, Pencere-sey, 3P Yayıncılık
- Aytül Akal, Kutalmış Akpınar, Ali Aydoğan, Ezgi Çetin, Ekrem Düzen, Tolga Düzenli, Şebnem Kartal, Nalan Kızıltan, Türkcan Kurt, Mehmet Özcan, Adnan Öztürel, Serkan Sarıtaş, Bilge Say, Ahmet Tolgay, Ümit Deniz Turan, Erkan Uzun, Nilay Yılmaz
---------------------------------------------------------------------

METU Turkish Psycholinguistic Database includes:

→Frequency values (raw data and pmw)
→Lexical category
→Number of letters for;
-19,246 words from Child Literature Corpus (CLC) *
-11,349 words from Boğaziçi University (BOUN) sub-corpus
-8,844 words that exist in both corpora

→Rated Age of Acquisition (AoA) values
→Imageability values
→Frequency values (raw data and pmw)
→Lexical category
→Number of letters for
-300 nouns (Compiled from both corpora and Raman, Raman, & Mertan (2014))

* CLC creation process included the following publishers and people:
- TUDEM, YKY Doğan Kardeş, Mavibulut, Pencere-sey, 3P Yayıncılık
- Aytül Akal, Kutalmış Akpınar, Ali Aydoğan, Ezgi Çetin, Ekrem Düzen, Tolga Düzenli, Şebnem Kartal, Nalan Kızıltan, Türkcan Kurt, Mehmet Özcan, Adnan Öztürel, Serkan Sarıtaş, Bilge Say, Ahmet Tolgay, Ümit Deniz Turan, Erkan Uzun, Nilay Yılmaz
Kullanıcı Sözleşmesi (User Agreement)
→ODTÜ Türkçe Psikodilbilimsel Veritabanı'nı ve içinde yer alan sözcükleri sadece araştırma amaçlı kullanacağım.

→Veritabanının tamamen veya kısmen kopya, basım ve dağıtımında bulunmayacağım.

→Bu veritabanı kullanılarak yapılan araştırma ve/veya sunumlarda aşağıdaki kaynağı listeleyeceğim:

Acar, E. A., Zeyrek, D., Kurfalı, M., & Bozşahin, C. (2016). A Turkish database for psycholinguistic studies based on frequency, age of acquisition, and imageability. LREC 2016, The 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, 23-28 May, Portorož, Slovenia (pp. 3600-3606).

---------------------------------------------------------------------

→I will use the METU Turkish Psycholinguistic Database for research purposes only.

→I will not, in any original or modified form, distribute the data or part of the data.

→I will cite the following reference in any publication and/or presentation which benefited from this database:

Acar, E. A., Zeyrek, D., Kurfalı, M., & Bozşahin, C. (2016). A Turkish database for psycholinguistic studies based on frequency, age of acquisition, and imageability. LREC 2016, The 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, 23-28 May, Portorož, Slovenia (pp. 3600-3606).
*
Required
İsim (Full Name): *
Kurum (Organization): *
Adres (Address): *
Telefon (Phone): *
Belgegeçer (Fax):
Eposta (Email): *
Tarih [Ay/Gün/Yıl] (Date [Month/Day/Year]): *
MM
/
DD
/
YYYY
Kullanım Amacı (Purpose of Use): *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy