Cyfleoedd Swyddi - Career Opportunities
Os nad ydych chi'n gweld gyrfa addas wedi'i rhestru, yna llenwch y ffurflen isod! Byddwn yn cadw'r wybodaeth hon ar ffeil hyd nes y byddwch yn gofyn i ni ei ddileu, a byddwn yn rhannu'r manylion ag unrhyw gwmni perthnasol a allai fod yn chwilio am rywun â'ch set sgiliau. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i asiantaeth recriwtio y gellir ymddiried ynddi, os ydynt yn hysbysebu gyrfaoedd perthnasol. Trwy lenwi'r ffurflen rydych yn cydsynio i'r uchod.

If you don't see a suitable career listed, then please complete the form below! We will keep this information on file until such a time as you request we remove it, and we will share the details with any relevant company who may be looking for someone with your skillset. We may also pass this information on to a relevant and trusted recruitment agency, if they are advertising relevant careers.  By completing the form you consent to the above.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Eich enw / Your name *
Eich Manylion Cyswllt (ebost?) / Contact Details (email?)
*
Eich lleoliad /  Your location *
Sut bysa chi'n hoffi gweithio / How would you like to work *
Rhowch fanylion am y math o swydd rydych yn chwilio amdano /  Give information on the type of work you're looking for *
Amlinellwch unrhyw brofiad berthnasol  /  Outline any relevant experience *
Oes unrhyw beth arall hoffwch i ni wybod?  /  Is there any other information you'd like to share?
Cytuno i M-SParc rannu eich manylion gyda eraill sydd yn chwilio am staff a asiantaethau swyddi? Agree to M-SParc sharing your data with businesses who are recruiting & other recruitment agencies? *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.