IELTS Pre-test 2021 อ.อิม วรินทร์พรรณ์
Email *
1. ข้อใดมีจุดผิด *
1 point
2. ข้อใดมีจุดผิด *
1 point
3. ข้อใดมีจุดผิด *
1 point
4. ข้อใดมีจุดผิด *
1 point
5. ข้อใดมีจุดผิด *
1 point
6. คุณสามารถแยกแยะความแตกต่างของการออกเสียงคำว่า "broad" และ "board" ได้ (โปรดตอบตามความเป็นจริง) *
1 point
7. คุณสามารถแยกแยะความแตกต่างของการออกเสียงคำว่า "share" และ "shared" ได้ (โปรดตอบตามความเป็นจริง) *
1 point
8. คุณสามารถแยกแยะความแตกต่างของการออกเสียงคำว่า "right" และ "light" ได้ (โปรดตอบตามความเป็นจริง) *
1 point
9. คุณสามารถรู้ได้ว่า การออกเสียงว่า "uh-pee-ser-cake" (เออะ-พี้-เซอ-เข้ค) หมายถึงกลุ่มคำ "a piece of cake" (โปรดตอบตามความเป็นจริง) *
1 point
10. คุณสามารถรู้ได้ว่า การออกเสียงว่า "ai-mist-yuu" (ไอ-มิสท-ยู) หมายถึงประโยค "I missed you." ที่แปลว่า "ฉันคิดถึงเธอ (ในอดีต)" และไม่ได้หมายความว่า "I mist you" ที่แปลว่า "ฉัน หมอก เธอ" (โปรดตอบตามความเป็นจริง) *
1 point
11. คุณสามารถออกเสียง R ได้อย่างถูกต้อง (โปรดตอบตามความเป็นจริง) *
1 point
12. คุณสามารถออกเสียง TH ได้อย่างถูกต้อง (โปรดตอบตามความเป็นจริง) *
1 point
13. คุณสามารถออกเสียง V ได้อย่างถูกต้อง (โปรดตอบตามความเป็นจริง) *
1 point
14. คุณสามารถออกเสียง T ที่อยู่ท้ายคำ ได้อย่างถูกต้อง เช่น เสียง T ท้ายคำว่า set get และ jet (โปรดตอบตามความเป็นจริง) *
1 point
15. คุณสามารถออกเสียง Z ได้อย่างถูกต้อง (โปรดตอบตามความเป็นจริง) *
1 point
16. ตัวเลือกใดขัดแย้งกับข้อความ "I like it." *
1 point
17. ตัวเลือกใดขัดแย้งกับข้อความ "Starbucks launched a new product." *
1 point
18. ตัวเลือกใดไม่สื่อถึงประเด็น "This method is always employed by our team." *
1 point
19. ตัวเลือกใดไม่สื่อถึงประเด็น "I loved her." *
1 point
20. ตัวเลือกใดมีความหมายเหมือนข้อความ "Vaccines are widely considered to be one of the greatest medical achievements of the modern world." *
1 point
21. จงเขียนข้อความ 1 ย่อหน้า ความยาว 100-120 คำ หัวข้อ "What is the benefit of studying abroad?" ด้วยภาษาอังกฤษแบบ Academic English โดยเขียนตามโครงสร้างย่อหน้าดังนี้อย่างเคร่งครัด >> 1) ประโยคที่ 1: ระบุประโยชน์ (benefit) เพียง 1 ประเด็นของ "การเรียน" ในต่างประเทศ 2) ประโยคที่ 2 และ 3: อธิบายเพิ่มเติม ต่อจากประโยคแรก 3) ประโยคที่ 4 จนถึงประโยคสุดท้าย: ยกตัวอย่างเหตุการณ์เพียง 1 กรณี โดยตัวอย่างต้องเป็นเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจง โดยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งก็ได้ สามารถระบุชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาเอง ระบุอาชีพหรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลในเหตุการณ์ ระบุชื่อสถานที่ในเหตุการณ์ เช่น ชื่อประเทศต่างๆ และสามารถระบุค่าสถิติเป็นตัวเลขที่สมมติขั้นเองได้อย่างอิสระ ***เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนข้อนี้เทียบเท่า IELTS Band 5.0*** TRICKS: TRICK NO.1 ก่อนส่งคำตอบ ตรวจสอบความถูกต้องด้าน grammar และ word choice ที่ www.grammarly.com ด้วยระบบ AI ที่แม่นยำสูง TRICK NO.2 มือใหม่ควรขึ้นต้นประโยคด้วยประธานของประโยคดังนี้ "Students who study abroad..." หรือ "Studying abroad..." เพื่อไม่ให้หลุดประเด็น TRICK NO.3 เขียนถึงประโยชน์ของการเรียนในต่างประเทศตามที่โจทย์กำหนดเท่านั้น อย่าหลงประเด็นไปเขียนถึงประโยชน์ของการทำงานในต่างประเทศโดยไม่กล่าวถึงการเรียนในต่างประเทศเลย TRICK NO.4 ไม่จำเป็นต้องระบุถึงสาเหตุที่คนต้องการไปเรียนในต่างประเทศ เพราะโจทย์ไม่ได้ถามถึงสาเหตุ แต่โจทย์ถามถึงประโยชน์ซึ่งเป็น "ผลลัพธ์" TRICK NO.5 ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า "Moreover" ที่แปลว่า "นอกจากนี้" เพราะเราต้องการระบุถึง benefit เพียง 1 ประเด็นเท่านั้น (ย้อนกลับไปอ่านวิธีเขียนประโยคที่ 1) TRICK NO.6 งดใช้คำว่า "I" และ "You" เพื่อให้ข้อความเป็นสไตล์ Academic English และ TRICK NO.7 จุดเริ่มต้นที่ดีของการทำคะแนนข้อนี้คือการวางแผน content ให้ตรงกับหัวข้อมากที่สุด >> ดูตัวอย่างคำตอบนี้เป็นแนวทาง >> The benefit of studying abroad is wider international connections which benefit students' future careers. Students who study abroad have more opportunities to get to know people of many nationalities than those who study in their home countries. There are chances that friends from different countries who meet while studying abroad become business and professional partners after they graduate. For example, a 2019 study by King's University found that 46% of Thai students who graduate from the United Kingdom have at least two British business partners and/or coworkers, leading to wider insight exchange networks in technology and business sectors. ***เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเขียนตามโครงสร้างที่กำหนดข้างต้น ไม่ควรคัดลอกข้อความจากอินเทอร์เน็ตมาดัดแปลง เพราะจะทำให้คำตอบของท่านไม่ตรงกับโครงสร้างที่กำหนดอยู่ดีค่ะ และจะส่งผลให้ pre-test ไม่ผ่านอย่างน่าเสียดาย*** อ.อิมเป็นกำลังใจให้ค่ะ *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of IELTS for Thai. Report Abuse