Přihlášení k odběru fakultního časopisu Vita Nostra Revue - VNR

Přihlašuji se k pravidelnému bezplatnému odběru fakultního čtvrtletníku Vita Nostra Revue - časopisu 3. LF UK. Prohlašuji, že níže uvedené kontaktní údaje jsou správné a pravdivé.

Veškeré dodatečné změny v údajích či zrušení zasílání prosím nahlaste šéfredaktorce VNR paní Jolaně Boháčkové (vnr@lf3.cuni.cz).

  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Poštovní adresa

  na kterou chcete časopis posílat
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question