Организација рада школе и руковођење
Упутство за рад: Молимо Вас да пажљиво прочитате релевантне показатеље – стандарде квалитета за област ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ, а онда за сваки од њих заокружите степен заступљености од 0-4 према Вашој процени.
ХВАЛА!
(кликом на дугме SUBMIT предајете упитник)
Директор ефективно и ефикасно организује рад школе.
Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе.
Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема ученика
Лидерско деловање директора омогућава развој школе
Директор показује отвореност за промене и иницира иновације
Директор развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом
Директор показује поверење у запослене и њихове могућности
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms