แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานระบบการยืนยันตัวบุคคล DLA - SSO (Single Sign-On) ในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบการยืนยันตัวบุคคล DLA - SSO (Single Sign-On) ในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
เพศ *
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน *
หน่วยงาน *
ความถี่ในการใช้งานระบบ *
ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบการยืนยันตัวบุคคล DLA - SSO (Single Sign-On) ในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครอง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระบบมีความทันสมัย
ใช้งานง่าย
ระบบมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
ระบบเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ระบบตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
รูปแบบและวิธีการนำเสนอ
ความรวดเร็วในการเข้าระบบ
ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกในการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศต่างๆของ สถ.
ผู้ใช้ไม่ต้องจำข้อมูลเข้าระบบและรหัสผ่านหลายๆตัว เพราะใช้การเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว
ระบบช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้ให้กับบริการต่างๆ เพราะหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว สามารเลือกใช้บริการต่างๆ ได้ทันที
ระบบสามารถกำหนดหรือควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้จากทุกบริการได้ง่ายขี้น
ลดจำนวนการแจ้งลืมรหัสผ่านของระบบ เพราะใช้จากจุดเดียว
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
Clear selection
ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy