Organizacja pozarządowa roku - Żurawie Powiatu Grodziskiego
Sign in to Google to save your progress. Learn more
DANE DOT. NOMINOWANEJ ORGANIZACJI
Nazwa organizacji *
Siedziba (miejscowość/ gmina/ powiat) *
Forma prawna *
Kontakt do osoby reprezentującej (e-mail) *
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Krótka charakterystyka działalności organizacji. Proszę w kilku zdaniach opisać czym się zajmuje, jaki jest zasięg jej działalności (kraj, województwo, powiat, gmina), główne działania/ projekty/ programy. Do kogo kieruje swoje działania. Wielkość organizacji określona przez przybliżoną kwotę roczną budżetu, liczbę osób zaangażowanych (pracownicy i wolontariusze) itp. *
Opisz wybrane działanie/a podjęte i zrealizowane przez nominowaną organizację w 2020 roku na terenie powiatu grodziskiego. Wskaż na jaką potrzebę lub problem odpowiadało/y, kto był jego/ich odbiorcą oraz jakie były tego efekty (najlepiej wymierne, liczbowe). Określ znaczenie podejmowanych działań dla społeczności lokalnej/ gminy/ miasta/ powiatu/województwa (adekwatność do potrzeb i problemów społeczności lokalnej) i ich skuteczność. *
Za co organizacja powinna zostać nagrodzona? Opisz innowacyjność i oryginalność podejmowanych przez nominowaną organizację działań, w szczególności wdrażanie nowych, dotychczas nierealizowanych, rozwiązań w danym obszarze lub na danym obszarze lub ulepszanie praktyk już funkcjonujących. Nowe rozwiazania problemów lub wieloletnie podnoszenie jakosći... *
Czy nominowana organizacja podjęła jakieś specjalne działania w czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2? Proszę opisać aktywność organizacji na rzecz swoich podopiecznych, klientów, zespołu, środowiska w którym funkcjonuje, np. w formie wsparcia służby zdrowia i innych punktów pomocy, wsparcia osób starszych czy innych rozwiązań służących przeciwdziałaniu skutkom pandemii - PYTANIE NIEOBOWIĄZKOWE
Dodatkowe dane, mogące mieć wpływ na ocenę organizacji - kandydata, np. instytucje i osoby mogące udzielić rekomendacji, linki do informacji na stronach www, zdjęcia itp. *
ZGŁASZAJĄCY KANDYDATKĘ/ KANDYDATA
Nazwa organizacji / instytucji/ imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata do konkursu lub potwierdzającej jego działalność *
Adres, telefon, e-mail organizacji / instytucji/ osoby zgłaszającej *
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że poinformowałem/am kandydatkę/ kandydata o zgłoszeniu do nagrody Żurawie Powiatu Grodziskiego, w kategorii Organizacja pozarządowa roku oraz otrzymałem/am od niej/niego zgodę na nominację i podanie jego danych osobowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Europa i My z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (Administrator) oraz partnerów konkursu, moich danych osobowych opisanych w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu: organizacji nagrody Żurawie Powiatu Grodziskiego oraz informowania o bieżących działaniach Administratora. *
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Administratora przy wykorzystaniu następujących form kontaktu: *
Required
Wyrażanie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Europa i My. Report Abuse