Vittnesmål/Testimony
Hej!

Vittnesmålen kommer att användas för att höja medvetenheten och kunskapen om dessa frågor på Liu, och fungera som tydliga och konkreta exempel. Just DITT vittnesmål är viktigt!

Via detta formulär kan du skicka in vittnesmål om exkludering/diskriminering du upplevt vid Linköpings universitet ELLER positiva händelser då exkludering/diskriminering motarbetats/hindrats. Det kan både handla om något i en studiemiljö eller i studentlivet. Det kan alltså röra sig om allt ifrån en föreläsare som är heteronormativ i sin undervisning, gyckel med stötande innehåll, sexistiskt bemötande under festkvällar på något av kårhusen, förnedrande lekar, normer (exempel på kvinno-, mans-, vithets-, cis-, heteronormer mm.) till transfobiska eller exotifierande eventtemang osv. Men också om när du/någon har påtalat/förhindrat/tagit tydlig ställning emot liknande saker.

___________________________________________________________________________________

Hi!

These testimonies will be used to raise the awareness and knowledge regarding issues like this on Linköping University, and will thereby work as concrete examples. YOUR testimony is important!

By using this form you can testify discrimination/derogatory experiences you have witnessed at LIU, OR positive events when discrimination has been prevented. It can relate to happenings both on campus and outside on student social activities. It can be anything from heteronormative lecturers, songs with derogatory contents, sexist encounters when partying, humiliating games, norms (examples of gender, hetero, cis and racial norms) or transphobic or exoticism in party themes etcetera etcetera. You can also testify when you or someone else have taken a clear stand against such incidents.

Rubrik på ditt vittnesmål/Headline of your testimony
Your answer
Ditt vittnesmål/Your tesimony *
Skriv sakligt och gärna detaljerat! (Undvik namn, vittnesmål som riskerar att "hänga ut" specifika individer kommer ej publiceras. Gen!us förbehåller sig rätten att korta ned ditt vittnesmål)/ Write "hands on" and with detail! (Avoid names, Gen!us might also shorten your testimony)
Your answer
Underskrift/Alias *
Detta kan tillexempel vara "DPU:are" eller "Student på Fil-Fak."./Examples of this can be "Master student" or "Student of the Philosophical faculty"
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service