REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA | QÜESTIONARI DE DIAGNOSI

Amb la resposta d'aquest qüestionari es preveu recollir la valoració de la ciutadania de Berga en relació amb els principals mecanismes participatius del municipi i la percepció sobre quins s'haurien de promocionar en el futur.
El període per a participar-hi és fins al 16 de març.
1. Valoreu en una escala compresa entre el 0 i el 10 quin és el grau de demanda existent per part de la ciutadania per participar en la definició i presa de decisions en els afers públics i col·lectius del municipi *
Cap demanda
Demanda total
2. En quins temes o àmbits municipals creieu que podria tenir més interès la ciutadania en participar? *
Your answer
3. Quines accions o mesures creieu que es podrien dur a terme per fomentar la participació de la ciutadania? *
Your answer
4. Quines accions o mesures creieu que es podrien dur a terme per fomentar l'associacionisme al municipi? *
Your answer
5. Quins dels següents mecanismes de participació s'haurien de fomentar al municipi? Assenyaleu un màxim de 3 opcions *
Required
6. En relació amb l'organització de la participació, quina de les següents opcions considereu que caldria prioritzar a Berga? Resposta única *
7. Valoreu en una escala compresa entre el 0 i el 10 fins a quin punt esteu satisfets amb el següent recurs de promoció de la participació desenvolupat recentment: apartat web 'participació ciutadana en projectes normatius' (http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=188) *
Gens satisfet
Totalment satisfet
8. Valoreu en una escala compresa entre el 0 i el 10 fins a quin punt esteu satisfets amb el següent recurs de promoció de la participació desenvolupat recentment: sessió informativa per a entitats sense ànim de lucre (11 de desembre de 2017) *
Gens satisfet
Totalment satisfet
9. Afegiu qualsevol comentari que considereu adient respecte als recursos valorats anteriorment, per tal de la seva millora *
Your answer
10. Assenyaleu qualsevol comentari que considereu necessari per tal de millorar l'àmbit de la participació ciutadana i la implicació de la ciutadania en els afers col·lectius *
Your answer
DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
Amb l'objectiu de realitzar posteriorment una anàlisi comparativa dels resultats en funció del perfil, us demanem que ompliu aquestes dades:
Barri de residència
Your answer
Edat
Your answer
Formeu part d'alguna entitat o associació de Berga?
En el cas de formar part d'alguna entitat, assenyaleu en quin àmbit sectorial pertany la que considereu principal
Moltes gràcies per les vostres respostes!
Les dades facilitades seran incorporades al fitxer de ‘Participació ciutadana' de l’Ajuntament de Berga. Aquestes dades no es destinaran a finalitats alienes ni es facilitaran a tercers, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre). Així mateix, les persones interessades poden exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service