แบบสำรวจในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าหลวง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ เว็บไซต์โรงพยาบาลท่าหลวง และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy