INSCRIPCIÓ AL CASAL DE NADAL 2019-20
NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A *
Your answer
DATA NAIXEMENT *
Your answer
ESCOLA *
Your answer
CURS *
Your answer
ADREÇA *
Your answer
LOCALITAT *
Your answer
TELÈFON 1 *
Your answer
TELÈFON 2 *
Your answer
NOM DEL PARE/MARE-TUTOR/A *
Your answer
EL NEN/A, MARXA SOL/A A CASA? *
NÚMERO COMPTE CORRENT BANCARI *
Your answer
INSCRIPCIÓ A: *
Required
EL SEU FILL ÉS AL·LÈRGIC A ALGUN ALIMENT? *
EN CAS AFIRMATIU, A QUIN O QUINS ALIMENTS TÉ AL·LÈRGIA?
Your answer
DRETS D'IMATGE. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, la direcció d’aquest casal demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i hi siguin clarament identificables. *
Punt d'Estudi Lleida SL es compromet a tractar de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal, essent el renponsable de les seves dades: PUNT D’ESTUDI LLEIDA SL NIF: B25688193 C/ Sabadell, 16 baixos 25005 Lleida Telèfon. 973 228 860 puntdestudi@puntdestudi.com. SENYALI SI LI INTERESSA SER INFORMAT SOBRE ELS NOSTRES SERVEIS I/O PRODUCTES *
ORGANITZA:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy