แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูล UpToDate
แบบสำรวจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่ห้องสมุดบอกรับให้แก่ผู้รับบริการ ความคิดเห็นที่ได้จะนำไปใช้พิจารณาการจัดซื้อฐานข้อมูลในปีต่อไป
1. สถานภาพผู้ตอบแบบสำรวจ *
Required
2. ท่านเคยใช้ฐานข้อมูล UpToDate หรือไม่ *
Required
3. วัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูล UpToDate
4. จากประสบการณ์ใช้งาน ท่านชอบฐานข้อมูล UpToDate หรือไม่
5. เหตุผลที่"ชอบ" หรือ "ไม่ชอบ"ฐานข้อมูล UpToDate (ตอบเป็นข้อ)
Your answer
6. ท่านคิดว่าฐานข้อมูล UpToDate มีประโยชน์ และห้องสมุดควรบอกรับฐานข้อมูลนี้ในปีต่อๆไป
7. อยากให้ห้องสมุดบอกรับฐานข้อมูลใดเพิ่มเติมบ้าง (ปัจจุบันมี 5 ฐาน ได้แก่ UpToDate, ClinicalKey, Cochrane Library, ProQuest และ AccessMedicine) *
Your answer
8. หากท่านมีความสนใจรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด เช่น แจ้งการอบรมฐานข้อมูล, การเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น กรุณากรอก E-mail เพื่อตอบรับ *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy