Projekt "Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie" - 22 maja 2015

Zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach projektu Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie, która odbędzie się 22 maja 2015 r. o godz. 10.00 w audytorium II w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A.
Wstęp wolny.
Dla każdego uczestnika przewidziano catering, publikację, gadżety promocyjne i materiały konferencyjne.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question

  Zgoda na prztwarzanie danych osobowych

  Wysłanie formularza oznacz zgodę na wprowadzenie do bazy danych Uczelni i przetwarzanie twoich danych osobowych zawartych w dokumentach, złożonych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w związku z udziałem w konferencji 22 maja 2015 r. Zgoda obejmuje również: publikowanie imienia i nazwiska w ogłoszeniach wewnętrznych Uczelni oraz: przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniami sądowymi, sądowo-administracyjnymi oraz w urzędach samorządowych, państwowych i administracyjnych Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych: Dz. U z1997r.. Nr 133, poz. 883.

  Captionless Image