Jaguar Drivers' Club - Belgian Section
Aanvraag voor lidmaatschap JDC (* Antwoord verplicht)   -   Demande  d'adhésion au JDC (* Réponse obligatoire). Ver. 2.0
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
De Jaguar Drivers' Club is een MERKEN-club, niet een specifieke Oldtimer-club. Een belangrijk deel van onze auto's zijn recente Jaguars. Vrijwilligers organiseren jaarlijks meerdere toeristische rally's die open staan voor ALLE leden, dus voor alle auto's, zowel New- als Oldtimer.
JDC Belgian Section - Area 60 - is de 'Overseas' vertegenwoordiger van de UK Jaguar Drivers' Club. Onze leden zijn NIET automatisch lid van de UK Jaguar Drivers Club.
Le Jaguar Drivers' Club est un club dédicacé "MARQUES", et non uniquement un club Oldtimer. Une partie importante de nos voitures sont donc des Jaguars récentes. Des bénévoles organisent chaque année plusieurs rallyes touristiques ouverts à TOUS les membres, donc pour toutes les voitures, récentes et anciennes, New- et Oldtimers.
JDC Belgian Section - Area 60 - est le représentant 'Overseas' du UK Jaguar Drivers' Club. Nos membres NE sont PAS automatiquement membres du UK Jaguar Drivers Club.
JDC heeft u te bieden:
Met uw lidmaatschap kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de JDC club en het geeft u (na één jaar) stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. U ontvangt maandelijks onze JDC News Flash via e-mail.  Bovendien bent u automatisch aangesloten bij de Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA) en geniet u van de vele voordelen die deze federatie te bieden heeft, waaronder de speciale tarieven van verzekeringsmakelaar Marsh. (Meer info op www.bfov-fbva.be)
JDC vous offre :
Dès votre inscription, vous pourrez participer à toutes les activités du JDC et vous aurez (après un an) le droit de vote à l’Assemblée Générale annuelle. Vous recevrez en outre, tous les mois, le News Flash du JDC par e-mail.  De plus, vous serez automatiquement affilié à la Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA) et profiterez ainsi des nombreux avantages que cette fédération offre, en ce, y compris, les tarifs spéciaux du courtier d’assurance Marsh. (Plus d’info sur www.bfov-fbva.be)
Lidgelden  -  Cotisations :
De lidgelden zijn geldig voor één kalenderjaar.  -  Les cotisations sont valables pour une anée civile.
Jaarlijks lidgeld - Cotisation annuelle :  70 €
Het 'normale' jaarlijkse lidgeld is geldig voor een volledig kalenderjaar.
Nieuwe leden die inschrijven voor 31 juli betalen het 'normale' (70€) lidgeld.
Nieuwe leden die inschrijven vanaf 1 augustus betalen het 'gereduceerd' (40€) lidgeld, zie verder.
Evenwel, betalen nieuwe leden die pas na 1 november inschrijven, het 'normale' (70€) lidgeld dat dan geldig is tot en met volgend kalenderjaar.

La cotisation 'normale' annuelle est valable pour une année civile.  
Les nouveaux membres qui s'inscrivent avant le 31 juillet paient le tarif 'normal' (70€).
Les nouveaux membres qui s'inscrivent à partir du 1er août paient un tarif 'réduit' (40€), voir plus loin.
Toutefois pour les nouveaux membres qui s'inscrivent à partir du 1er novembre, ils paient une cotisation 'normale' (70€) qui est valable jusqu'à la fin de l'année suivante.
Gereduceerd lidgeld  -  Cotisation réduite : 40 €
Enkel de nieuwe leden, die inschrijven tussen 31 juli en 1 november, betalen het 'gereduceerd' lidgeld voor de rest van het kalenderjaar.

Seuls les nouveaux membres qui s'inscrivent entre le 31 Juillet et le 1er novembre, paient la cotisation 'réduite' pour le reste de l'année civile.
Administratiekosten  -  Frais d'administration : 15 €
Als nieuw, of "hernieuwd" lid na een onderbreking, rekenen wij u éénmalig 15 € administratiekosten aan.  -  Comme nouveau membre, ou "réinscrit" après une interruption, vous payez un frais forfait d'administration de 15 €.
Beurskorting op administratiekosten  -  Réduction des frais administratifs pour exposition :
Enkel van toepassing als u ingeschreven wordt op onze beurs-stand rekenen wij u geen administratiekosten aan, deze inschrijving wordt door een JDC medewerker gedaan.

Seulement valable si vous êtes inscrit comme membre sur notre stand d'exposition, nous ne vous facturerons pas les frais d'administration, l'inscription sera effectuée par notre association.
Een extra 'Master' steuntje voor JDC  -  Un support 'Master' supplémentaire pour le JDC : 50 €
Door uw lidgeld jaarlijks vrijwillig met 50 € te verhogen, bent u voor ons een MASTER member, u geeft ons op deze wijze een extra duwtje in de rug.  -  Par une augmentation volontaire de votre cotisation de 50 € par an, vous devenez un membre MASTER, ceci nous permet de bénéficier d'un soutien supplémentaire.
Maak hieronder uw keuze van lidgeld + administratiekosten en eventuele extra's  -  Faites ci-dessous votre choix de cotisation + les frais d'administration et les extras éventuels.
Uw betaling verwachten wij op onze bankrekening met vermelding van: nieuw lid +  uw naam + GSM nr + de details van uw betaling  -  Nous attendons votre paiement sur notre compte bancaire, sous la référence : nouveau membre + votre nom + N° téléphone portable + détails du montant : IBAN: BE48 210 0562090 27   -   BIC: GEBABEBB . -
Lidgeld + administratiekosten 'normaal' = 85 € of  'gereduceerd lidgeld' = 55 €  -  Cotisation + frais d'administration 'normal' = 85 € ou 'cotisation réduite' = 55 € : *
Normaal/normal = 1° Jan -- 31 Jul en vanaf/et depuis 1 Nov.  &  Gereduceerd/réduit = 31 Jul -- 31 Oct.
Master member supple(é)ment :
Een extra steuntje voor onze club.  -  Un coup de pouce supplémentaire pour notre club.
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy