Inkesta begiraleak Udalekuak Zuhatza 2021 / Encuesta monitorado Udalekuak Zuhatza 2021
Zure iritzia oso garrantzitsua da guretzat. Bete ezazu zintzotasun osoz. Mila esker!
Tu opinión nos importa. Rellena con absoluta sinceridad. ¡Muchas gracias!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Adina / Edad *
Sexua / Eexo *
1.- Jasotako informazioa / Información recibida *
1
2
3
4
5
Programa orokorraren inguruan / Sobre el Programa en general
Begiraleen funtzio eta antolaketaren inguruan / Sobre las funciones y organización del monitorado
Baldintza laboralen inguruan / Sobre las condiciones laborales
Jasotako informazioaren balioespen orokorra / Valoración general de la información recibida
2.- Programazioa / Programación *
1
2
3
4
5
Jardueren Kaliltatea / Calidad de las actividad
Erabilitako materialak / Materiales empleados
Adinekiko, taldekiko eta ingurukiko Jardueren moldaketa / Adecuación de las actividades a las edades, grupo y espacio
Jarduera programazioaren balioespen orokorra / Valoración general del programa de actividades
3.- Animazio taldea / Equipo de animación *
1
2
3
4
5
Begiraleen arteko harremana / Relación entre el monitorado
Partehartzaile talderekiko harremana / Relación con el grupo de participantes
Programaren Zuzendaritza/ Dirección del Programa
Animazio taldearen balorazio orokorra / Valoración general del equipo de animación
4.- Instalazioak / Instalaciones *
1
2
3
4
5
Ostatu mota / Tipo de alojamiento
Instalazioen egoera / Estado de la instalaciones
Kokapena, ingurua / Ubicación, entorno
Higienen baldintzak / Condiciones higiénicas
Instalazioen balorazio orokorra / Valoración general de las instalaciones
5.- Bazkaria / Manutención *
1
2
3
4
5
Kalitatea / Calidad
Kantitatea / Cantidad
Barietatea / Variedad
Bazkariaren balioespen orokorra / Valoración general de la comida
6.- Euskera *
1
2
3
4
5
Partehartzaileen arteko euskararen erabilera / Uso del euskera entre participantes
Begiraleen arteko euskararen erabilera / Uso del euskera entre el monitorado
Partehartzaileen eta begiraleen arteko euskararen erabilera / Uso del euskera entre participantes y monitorado
Euskararen erabileraren balioespen orokorra / Valoración general del uso del euskera
7.- Behar berezidunen bateratzea / Inclusión NEES *
1
2
3
4
5
Programan bateratze maila / Grado de integración en el Programa
Jardueretan parte-hartze maila / Grado de participación en las actividades
Behar berezidunen eta kideen arteko harremana / Relación de participantes NEES con resto de compañeros y compañeras
"Zu begirale moduan" behar berezidunekiko izandako inplikazio maila / "Tu como monitor/a" grado de implicación con los y las participantes NEES
8.- Programan emandako hezikidetza lanaren balorazioa / Valoración del trabajo en pro de la coeducación *
9.- Beste batzuk / Otros *
Bai / Si
Ez / No
Programa-mota honetan lehenago lan egin duzu? / ¿Has trabajado antes en este tipo de Programas?
Programa-mota honetan berriro ere lan egingo zenuke? / ¿Volverías a trabajar en este tipo de Programas?
10.- Gehien gustatu zaizuna / Lo que mas te ha gustado *
11.- Gutxien gustatu zaizuna / Lo que menos te ha gustado *
12.- Hobekuntza-proposamenak / Propuestas de mejora
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy