Chestionar - Evaluarea impactului activităţilor de formare derulate în 2020/2021
Acest chestionar se adresează personalului didactic care a beneficiat de formare, în anul şcolar 2020/2021, prin programele de formare continuă sau activităţile de formare desfăşurate de/prin CCD Arad şi este un instrument prin care dorim să aflăm opiniile Dvs. în legătură cu o serie de aspecte privind impactul activităţilor de formarea continuă.

Sinceritatea răspunsurilor dumneavoastră ne va ajuta să îmbunătăţim calitatea formării. Acest chestionar este anonim şi informaţiile oferite de dumneavoastră vor fi confidenţiale şi tratate cu toată atenţia.
Şcoala în care activaţi este situată în *
Categoria în care vă încadraţi *
Nivelul de educaţie la care predaţi *
Vechimea în învăţământ *
Gradul didactic *
Disciplina predată *
Selectaţi programele/activităţile de formare continuă, oferite de CCD Arad, la care aţi participat în anul şcolar 2020/2021 *
Required
1. Participarea dvs. la aceste programe/activităţi de formare a fost determinată de: *
Required
2. În ce măsură participarea dvs. la aceste programe/activităţi de formare organizate de CCD Arad în anul şcolar 2020/2021 a contribuit la dezvoltarea următoarelor aspecte? *
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc
Competenţe didactice în specialitate
Competențe-cheie (cadrul celor 8 competențe cheie)
Competenţe organizatorice a propriului proces de învăţare și asigurarea transferului
Competenţa ,,a învăța să înveți”
Competențe manageriale / leadership
Competenţe digitale – TIC
Competenţe de comunicare în organizațiile școlare
Competenţe sociale, interculturale, de incluziune
Abilităţi de a lucra în echipă (cooperare, colaborare)
Abilităţi de adaptare la nou
Abilităţi empatice
Abilități de interrelaționare
Menținerea încrederii în propria persoană
Motivaţia pentru învățare/dezvoltare personală
Altele
3. Ce schimbări s-au produs în activitatea profesională şi/sau în instituţia dumneavoastră, ca urmare a participării la programele/activitățile de formare? *
Required
4. Dintre enunţurile de mai jos, alegeţi-le pe cele care descriu cel mai bine situaţia dumneavoastră, ca urmare a participării la programele/activitățile de formare din anul şcolar 2020/2021. *
Required
5. Numiţi câteva aspecte (metode, strategii didactice, instrumente de învățare faţă-în-faţă şi/sau on-line, cunoștințe, etc.) pe care le-aţi aplicat în activitatea dumneavoastră didactică, ca urmare a parcurgerii și absolvirii programelor/activităților de formare oferite de CCD Arad şi ce rezultate aţi avut. *
6. Dacă nu aţi aplicat nimic, ce v-a împiedicat? Când vă propuneţi să faceţi acest lucru? *
7. În ce măsură consideraţi că oferta CCD Arad din anul şcolar 2020/2021 a răspuns aşteptărilor dumneavoastră? *
Deloc
În foarte mare măsură
8. Ce sugesti şi recomandări doriţi să faceţi Casei Corpului Didactic Arad privind organizarea şi derularea viitoarelor activităţi de formare? *
9. Pentru a vă dezvolta competenţele, abilităţile şi gradul de cunoaştere, ce alte subiecte/ teme/ programe de formare aţi dori să regăsiţi în oferta de formare a CCD Arad? *
Vă mulţumim pentru colaborare!
Echipa CCD Arad
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad. Report Abuse