แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. .... ครั้งที่ 1
แบบรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. .... ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงข้อมูลร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

*** กำหนดสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562


สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
กรมส่งเสริมสหกรณ์

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service