031419 /04-05.07.2020 г. тема: Подготвителен курс за V и ІV ПКС по Специална педагогика: "Детето със СОП в приобщаваща среда". Курсът е подходящ за специални педагози и ресурсни учители". (отговори
Квалификационен курс на тема:
"Детето със СОП в приобщаваща среда".

Предназначение: за специални педагози и ресурсни учители, които желаят да придобият V и ІV ПКС.

Анотация: Курсът предлага подготовка по програмата на изпита за придобиване на V и ІV ПКС.
Ръководител на курса: проф. д-р Сн.Николова

Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 04-05.07.2020 г.
Хорариум - 16 академични часа.(8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн.
Брой квалификационни кредити – 1.

* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по същия шифър.
Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Време на провеждане – 04-07.07.2020 г.
Хорариум - 32 академични часа.(16 акад. часа) и 16 акад. часа онлайн.
Брой квалификационни кредити – 2.

* АКО УЧАСТВАТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА НА МОН "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" - Дейност 2, СА ВИ НЕОБХОДИМИ 2 КРЕДИТА И ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС ТАКСА!!!
ПАЗЕТЕ ПЛАТЕЖНИЯ ДОКУМЕНТ!

Място на провеждане – ДИКПО-Варна

След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 031419

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg


Уважаеми колеги,
Моля във връзка с издаване на удостоверения , да попълните следните данни:
Email address *
Clear selection
Clear selection
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Дата на раждане (ден, месец, година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse